0530 100 90 85
Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesane kanseri ameliyatı hakkında bilgi vermeden önce mesanenin ne olduğunu inceleyelim. Mesane, karın alt bölümünde (göbek altında) yerleşmiş her iki böbrekten gelen idrarı depolayan ve istemli olarak idrarı boşaltmaya yarayan içi boş bir organdır. Böbreğin ürettiği idrar; idrar yolları aracılığıyla (üreter) mesaneye taşınmakta ve burada depolanmaktadır. Belli bir miktara ulaşan idrar istemli olarak (işeme yoluyla) atılmaktadır.

Mesane kanseri ameliyatı nasıl olur

Mesane Kanseri Nedir?

Normal mesane hücrelerinin kontrolsüz ve aşırı biçimde çoğalarak kitle meydana getirmesine mesane kanseri denir. Kontrolsüz büyüyen bu hücreler idrar torbasının kas tabakalarına doğru ilerleyebilir ve kan dolaşımına geçerek vücudun diğer yerlerine dağılabilir.

Günümüzde mesane kanserinin en sık nedeni sigaradır. Sigara içenlerde içmeyenlere göre mesane kanseri 4 kat daha sık gözükmektedir. Bunun dışında boya, kauçuk, petrol sektöründe çalışanlarda ve bu kimyasallara maruz kalanlarda da mesane kanseri sık görülür.

Mesane Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanserinin en sık belirtisi idrardan ağrısız kanama olması ve idrardan kan pıhtısı gelmesidir. Bununla birlikte sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma gibi şikayetler de gözükebilir. Bazı hastalarda ise hiçbir şikayet olmadan başka bir sebeple yapılan idrar tahlilinde kanama saptanabilir ve ultrasonda mesane kanseri tespit edilebilir.

Mesane Kanserinin Tedavisi Nedir?

Sistoskopide mesane kanseri tespit edilen hastalara yine idrar yollarından girilerek TUR-mesane denilen operasyon yapılır. En bilindik mesane kanseri ameliyatı TUR-mesane ameliyatıdır. TUR-mesane ameliyatında ucunda kamera ve kazıma bıçağı olan aletle idrar yollarından girilerek kitlenin tamamı çıkartılır. Çıkartılan kitle patolojik inceleme için laboratuvara gönderilir.

TUR-mesane kanseri ameliyatı sonrası hastalara sonda takılarak en az 1 gün hastanede takip edilir. Asıl tedavi bu ameliyat sonrası ortaya çıkan patoloji sonucuna göre şekillenir.

TUR Mesane Kanseri Ameliyatı

Mesane kanseri teşhisi koyulması ve kanserli tümörün vücuttan çıkarılması için transüretral rezeksiyon (TUR) ameliyatı önerilebilir.

Mesane tümöründe TUR yöntemi genellikle erken mesane kanseri için tercih edilen ilk tedavi yöntemidir. TUR ameliyatları metastaz yaparak kas tabakasına sıçramayan mesane tümörlerinde tercih edilmektedir.

Bu ameliyata karar vermeden önce hastanın sağlık durumunun ameliyata elverişli olduğundan emin olmak için önce bir kan tahlili ve göğüs röntgeni gerekebilir. Ameliyat öncesinde genel anestezi veya spinal anestezi uygulanmaktadır.

TUR mesane kanseri ameliyatını gerçekleştirecek olan ürolog, sistoskop olarak adlandırılan bir alet aracılığıyla üretradan mesaneye ulaşarak ameliyatı gerçekleştirir. Sistoskopun bir ucunda ışık, kamera ve mercek bulunur. Cerrah mercek içinden bakabilir veya görüntüleri bir TV ekranında görebilir.

Cerrah, mesanenin iç kısmındaki tümörü kesmek ve çıkarmak için sistoskop içinde ileri geri hareket edebilen küçük, elektrikli bir tel halka kullanır. Kamera yardımıyla cerrah mesaneni içini rahatça görebilir.

Elektrik, ayrıca kanama damarlarını kapatmak için de kullanılır. Buna bazen elektrokoterizasyon veya doygunluk denir. Bu işlemin avantajlarından biri, hasta için minimum riskle ve mükemmel sonuçlarla tekrar tekrar gerçekleştirilebilmesidir. Mesanede %10'dan az enfeksiyon veya yaralanma riski vardır ve her ikisi de kolayca düzeltilebilir.

Ameliyat sırasında sistoskop yardımıyla çıkartılan doku, kanserli olup olmadığını teşhis edebilmek için incelenmek üzere laboratuvara gönderilir. Çıkarılan doku kanserli ise kanserli mesanenin çıkarılması için radikal sistektomi uygulanabilir. Radikal sistektomi genellikle açık cerrahi olarak gerçekleştirilse de teknolojdeki son gelişmeler ışığında günümüzde minimal invaziv yöntem olan Robotik Cerrahi ile geçekleştirilebilmektedir. 

Mesane Tümörü Radikal Sistektomi

Mesanenin tümünü veya bir kısmını çıkarmak için yapılan cerrahidir. Parsiyel bir sistektomi sırasında, cerrahınız mesanenin yalnızca kanserli tümör içeren kısmını çıkarır. Kısmi sistektomi ancak kanser, mesane işlevine zarar vermeden kolayca çıkarılabilecek bir mesane alanıyla sınırlıysa bir seçenek olabilir.

Radikal bir sistektomi, mesanenin tamamını, üreterlerin bir kısmını ve çevresindeki lenf bezlerini çıkarmak için yapılan bir operasyondur.

Erkeklerde, radikal sistektomi tipik olarak prostat ve seminal veziküllerin çıkarılmasını içerir. Kadınlarda, radikal sistektomi ayrıca uterusun, yumurtalıkların ve vajinanın bir kısmının çıkarılmasını içerir.

Radikal sistektomi, göbek alt kısmında tek bir kesi ile veya robotik cerrahi kullanılarak çok sayıda kesi ile yapılabilir. Robotik cerrahi sırasında, cerrah yakındaki bir konsolda oturur ve robotik cerrahi aletleri hassas bir şekilde hareket ettirmek için el kumandalarını kullanır.

Sistektomi enfeksiyon ve kanama riski taşır. Erkeklerde, prostat ve seminal veziküllerin çıkarılması, erektil disfonksiyona neden olabilir. Ancak, cerrahınız ereksiyon için gerekli olan sinirleri ayırabilir. Kadınlarda, yumurtalıkların çıkarılması kısırlığa ve erken menopoza neden olur.

Radikal bir sistektomiden sonra, cerrahınızın idrarın vücudunuzu terk etmesi için yeni bir yol yaratması gerekir (idrar saptırma). Üriner diversiyon için bir seçenek neo-mesane rekonstrüksiyonudur. Cerrahınız, bağırsağınızdan küre şeklinde bir parçadan hazne oluşturur.

Genellikle neo-mesane olarak adlandırılan bu rezarvuar, vücudunuzun içine oturtulur ve üretralarınıza bağlanır. Çoğu durumda neo-mesane normal bir şekilde idrara çıkmanıza olanak sağlar.

Yeni bir mesaneye sahip az sayıda insan, yeni mesaneyi boşaltmakta güçlük çekmektedir ve tüm idrarı yeni mesaneden tahliye etmek için periyodik olarak bir kateter kullanması gerekebilir.

Ameliyat Sonrası Neler Beklenebilir?

TUR ameliyatının en yaygın riskleri idrar yapma esnasında ağrı, yanma ve kanama olup üçü de geçici risklerdir. Mesane tümörü büyükse, ürolog kanamasından, mesanede pıhtı oluşumundan veya aşırı idrar veya kanın olası depolanması nedeniyle mesanenin genişlemesinden kaynaklanan sorunları en aza indirmek için hastanın mesanesinde bir veya iki gün boyunca bir kateter bırakmayı seçebilir.

Bazı durumlarda hastalar penis ucunda ağrı hissedebilirler. Böyle bir durumda doktor veya hemşire ile iletişime geçilmelidir.

Birçok hasta ameliyat günü taburcu olmaktadır. Ancak tümör büyükse, gece boyunca hastanede kalmak gerekebilir.

Ameliyattan sonraki üç güne kadar idrar yaparken kanamaya rastlanabilir. Bu süreçte bol miktarda sıvı tüketilmelidir. Ameliyat sonrası 2 – 3 hafta boyunca ağır kaldırmak sakıncalıdır. Yoğun egzersizler yapılmamalıdır.

Mesane Kanseri Ameliyatı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Patoloji Sonucuna Göre Tedavi Nasıl Düzenlenir?

TUR-mesanede çıkarılan kitlenin patolojisi operasyon sonrası tedavinin düzenlenmesi açısından çok önemlidir. Patoloji raporlarında mesane kanserinin saldırganlık derecesi (grade), idrar torbası içerisindeki yaygınlığı ve idrar torbasının katlarını hangi düzeyde tuttuğu (özellikle kas tutulumu olup olmadığı) belirtilir. Patoloji raporlarındaki bu değerlere göre hastalar kanserin ilerleme riskine göre düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere sınıflandırılır.

TUR mesane sonrası takip ve tedavi her hasta için özeldir. Hastalara göre kişiselleştirilmiş takip sıklığıyla (3, 6, 12 aylık sürelerle) hastalar sistoskopi ve idrar torbası yıkantı suyu (sitoloji) ile takip edilir. Orta riskli hastalara TUR ameliyatı sonrası idrar torbası içine 6 hafta kemoterapi, yüksek riskli hastalara ise TUR ameliyatı sonrası idrar torbası içine 6 hafta verem mikrobu uygulanır.

Mesane (İdrar Torbası) Kanserine Başka Kanserler Eşlik Eder Mi?

Evet edebilir. İdrar torbasının yüzeyini kaplayan hücreler, aynı zamanda dış işeme kanallarının (üretra), böbrekle idrar torbası arasındaki idrar kanallarının (üreter) ve böbreklerin iç yüzeyinde bulunur. Bu yüzden idrar torbasında kanser olan insanların idrar kanalları tümör olabileceği nedeniyle araştırılmalıdır.

Sistoskopide İdrar Torbasında Herhangi Gözle Görülür Bir Kitle Olmamasına Rağmen Yine De İdrar Torbası Kanseri Olabilir Mi?

Evet olabilir. CIS (karsinoma in situ) adı verilen bazı idrar torbası kanserleri idrar torbası içinde kitleye neden olmaz, idrar torbası içinde kadifemsi bir yapı olarak görülür. Bu tip kanserler herhangi bir kitleye neden olmadığından gözden kaçabilir. Bu kanserlerin özelliği; çok tehlikeli olmalarıdır.

Tedavi edilmezlerse çok hızlı bir şekilde kaslara geçip uzak organ yayılmalarına neden olabilir. Bu tip kanserlerin tanınmaları için artık ameliyatlarda farklı dalga boylarında ışık yayan sistemlerin (Narrow-band veya Spies) kullanılması önerilmektedir.

Mesane Kanserlerinde İdrar Torbasını Ne Zaman Almak Gerekir?

Klasik olarak idrar torbası kanserlerinde kanser kaslara geçtiğinde idrar torbası alınır. Bununla birlikte mesane kanserlerinde idrar torbası, kanser kaslara geçmeden alındığında hastalar %90 oranında bu hastalıktan kurtulurken; kanser kaslara geçtikten sonra idrar torbası alınırsa hastaların ancak yarısı (%50) bu kanserden kurtulmaktadır. Bu nedenle bize düşen en önemli görev, kanserin kaslara ilerleyeceği hastaları tahmin ederek, bu hastalarda kanser kaslara geçmeden mesane kanseri ameliyatı ile idrar torbasını almaktır.

Mesane kanseri ameliyatı ve tedavisi

Mesane Kanseri Ameliyatı Olan Bir Hastada İdrar Torbası Hangi Yöntemlerle Alınabilir?

Mesane kanserli hastalarda idrar torbası açık cerrahi, laparoskopik cerrahi veya robotik cerrahi ile alınabilir. Bu yöntemlerden birini seçerken en önemli nokta, bunun bir kanser ameliyatı olduğunu akıldan çıkarmayıp, cerrahın kanserli dokuları en iyi temizleyeceği ve ameliyat sonrası en az komplikasyon gelişeceği yöntemi seçmek lazım.

İdrar torbasının çıkarılması iyi bir cerrah için laparoskopik veya robotik cerrahi ile çıkarılması zor değildir. Lenf bezlerinin iyi bir şekilde temizlenmesi bu ameliyatın öemli basamaklarından birini oluşturur ve iyi yapılmış bir lenf bezi temizlenmesi patoloji raporunda 20’den fazla lenf bezinin çıkarıldığının ifade edilmesiyle belgelenir.

Mesane kanseri ameliyatı laparoskopik veya robotik olarak yapılabilir. Burada zorlanılan kısım; barsaklardan parça alınıp, idrar yollarının buraya bağlandığı kısımdır. Bu kısım için robotik cerrahinin laparoskopik cerrahiye üstünlüğü vardır.

İdrar Torbası Çıkarıldıktan Sonra Hastanın İdrar Kanalları Nereye Bağlanır? 

Mesane kanseri ameliyatı ile idrar torbası çıkarıldıktan sonra hastanın idrarını yapabilmesi için hastanın idrar kanalları bağırsaklardan alınan bir parçaya bağlanır (buna üriner diversiyon denir). 3 çeşit üriner diversiyon vardır. En çok yapılan çeşidi “ileal loop” denilen 15 cm’lik bağırsak parçasının hastanın karnına bağlandığı ve hastanın idrarını karna yapışan bir torba aracılığı ile  yaptığı tiptir.

İkinci en sık yapılan ise bağırsaklardan alınan 50-60 cm lik bir parçanın idrar torbası şekline getirilip, alınan idrar torbasının yerine takıldığı tiptir. Bu tip böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, idrar kanalları darlığı, kalıcı idrar kaçırması durumlarında yapılamaz.

Nadir olarak yapılan üçüncü tip ise, barsaklardan alınan parçanın vücudun içine kalıp göbek deliğine bağlandığı ve hastanın idrarını aralıklı olarak takılan sonda ile yaptığı tiptir.