ak
Prof. Dr. Murat Binbay'ı Instagram'da Takip Edin, Güncel İçerikleri Kaçırmayın!
Instagram'da takip et.
Güncel İçerikleri Kaçırma!
Takip Et
0530 100 90 85

Prostat Biyopsisi Nedir?

Prostat biyopsisi, prostat bezinden küçük prostat parçaları alma işlemidir. Biyopsi ile alınan parçalar özel boyalarla boyanarak mikroskop altında incelenir. Bu parçaları inceleyen patolog hastada prostat kanseri var olup olmadığını; eğer prostat kanseri varsa kanserin ne kadar saldırgan olduğunu bize rapor eder.

Prostat Biyopsisi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Prostat kanseri tanısı prostat biyopsisi sonucuna göre konur. Kanser risli olan kişilere prostat biyopsisi yapmak en mantıklı yaklaşımdır.

Prostat kanseri açısından risk altında olan kişiler;

  • Kanda PSA düzeyi yüksek olan erkekler
  • Parmakla rektum muayenesinde asimetrik bir prostatı olanlar veya prostat yüzeyinde sertlik, kitle bulunan erkekler
  • Yapılan MR görüntülemelerinde prostat içinde kanser açısından şüpheli alan saptanan erkekler

Prostat Biyopsisi Öncesi Hazırlık

Genel anestezi yada lokal anestezi altında yapılabilir. Eğer prostat biyopsisi genel anestezi altında yapılması planlanıyorsa, işlemden 6-8 saat öncesinde herhangi bir şey yiyip içmeyiniz.

Biyopsi rektum (makat) yoluyla yapılacaksa, testten önce makattan lavman uygulanması önerilmektedir.

Müdahale öncesinde hastaya mutlaka antibiyotik verilmelidir.

İşlem yapmadan en az 1 hafta önce, kan sulandırıcı ilaçlar (aspirin, kumadin, plaviks) kesilmelidir. Eğer bu tip ilaçlar kullanılıyorsa, işlemi yapan doktora mutlaka bilgi verilmelidir.

Prostat Biyopsisi Çeşitleri

MR füzyon biyopsisi günümüzde 2 ana gruba ayrılır. Klasik prostat biyopsisi ve füzyon prostat biyopsisi.

Klasik Prostat Biyopsisi (Eski Tip):

Bu tip prostat biyopsisi ülkemizde irili ufaklı hemen her hastanede, genellikle üroloji uzmanı tarafından yapılan bir biyopsi çeşididir. Bu prostat biyopsi tekniğinde “sadece transrektal ultrasonografi” kullanılır (Hastaya prostat biyopsisi öncesi MR incelemesi yapılmaz).

Üroloji uzmanı, hastanın makatına ultrason probunu yerleştirir; ultrason cihazı prostat içinde kanser şüphesi taşıyan alanları göremez; sadece prostatın önü, arkası neresi; prostatın periferik zonu (kabuk kısmı) neresi onu gösterir.

Üroloji uzmanı klasik prostat biyopsisi yaparken prostatın çeşitli yerlerinden “rastgele” genellikle toplam 12 parça alır.

Prostat biyopsisi örneği 1

Prostat biyopsisi örneği 2

Füzyon Prostat Biyopsisi (Yeni Tip):

Bu tip prostat biyopsisi şu an ülkemizde sayılı noktalarda yapılmaktadır. Hastalara prostat biyopsisi öncesi multiparametrik prostat MR'ı çekilir. MR’daki görüntülerden prostat kanseri açısından şüpheli alanlar belirlenir ve MR görüntüleri üzerinde işaretlenir.

İkinci aşamada hasta uyutulur; hastaya makatına ultrason probu yerleştirilir. Eski tipten farklı olarak yeni tip cihazlar ultrason görüntüleri ile MR görüntülerini üst üste getirir. Normalde ultrason ile seçilemeyen prostat kanseri alanları bu sayede görünür hale gelir.

Prostat biyopsisi rastgele alanlardan değil, özellikle prostat kanseri açısından riskli alanlardan alınır. Böylece prostat kanserleri daha yüksek oranda yakalanmış olup; özellikle agresif seyirli (hızlı ilerleyen) prostat kanserleri atlanmamış olur.

Klasik Prostat Biyopsisi Füzyon Prostat Biyopsisi
Hastaya prostat biyopsi öncesi MR çekilmez.

Hastaya prostat biyopsisi öncesinde multiparametrik prostat MR çekilir.

Genellikle hasta uyutulmaz ve hastaya lokal anestezi yapılır.

Genellikle hasta uyutularak anestezi altında işlem yapılır.

Hasta genellikle ağrı hisseder.

Hasta ağrı duymaz.

Özellikle hızlı yayılan agresif prostat kanserleri gözden kaçabilir.

Özellikle hızlı yayılan agresif prostat kanserleri gözden kaçırılmaz.

Tedavi planlaması yanlış yapılabilir.

Tedavi planlaması doğru yapılır.

 

Prostat Biyopsisi Uygulaması Nasıl Yapılır?

Prostat biyopsisi 2 yolla yapılır. Her iki yolla da makattan kalın bağırsağa bir ultrason probu sokulur ve prostat sınırları belirlenir. Eğer prostat parçası alacağımız iğneyi makattan sokup; kalın bağırsağı delerek prostattan parça alınırsa buna “transrektal prostat biyopsisi” denir. İğne kalın bağırsağı delip prostata ulaştığı için bu tip  biyopsi sonrası hastalarda nadir de olsa enfeksiyon gelişme riski vardır.

Transrektal prostat biyopsi: Bu yöntemde genellikle  hasta sola dönük yan yatar şekilde dizler karına doğru çekili pozisyonunda yapılır. Numune alınmadan önce prostat bezinin çevresine bir lokal anestetik madde enjekte edilebilir.

Transrektal ultrason genellikle iğneyi doğru noktaya yönlendirmek için kullanılır. İğne hızlıca prostat bezine girer ve bir doku örneğini çıkarır. Prostatın farklı bölgelerinden ortalama 10-12 örnek alınır. Transrektal  prostat biyopsi yaklaşık 20-30 dakika sürer.

Perine yoluyla (transperineal biyopsi): Transperineal biyopsi, transrektal biyopsi kadar sık kullanılmaz. Dizlerinin bükülmüş halde yan tarafa ya da  sırt üstü yatarak yapılır. Genel veya lokal anestezi altında yapılabilir. Biyopsi alanındaki cildiniz steril bir solüsyon ile temizlenir. Çevresi steril bir bezle kaplıdır.

Transrektal ultrason genellikle iğneyi doğru noktaya yönlendirmek için kullanılır. Doktorunuz prostat bezini tutmak için rektuma parmağını yerleştirir. Ardından iğne perineden prostat bezine sokulur. Bir doku örneği toplamak için, iğne yavaşça döndürülür ve dışarı çekilir. Biyopsi genellikle yaklaşık 30 dakika sürer.

Prostat Biyopsisi Riskleri Nelerdir?

> İşlem yapıldıktan sonra yaklaşık 6 saat boyunca istirahat etmeniz gerekmektedir.
> Pelvik bölgede (makat civarında) hafif ağrı olabilir ve idrarda kanama 5 gün sürebilir.
> Prostat biyopsisi sonrası yaklaşık  6 hafta sperm renginiz koyu olabilir (Menide kan görülebilir).
> Transrektal biyopsi yapmışsanız, biyopside 2 ila 3 gün sonra makattan az miktarda kanama olabilir.
> Prostat enfeksiyonu (akut prostatit) olabilir. Biyopsi işleminden sonra üşüme, titreme, ateş yüksekliği gibi belirtileri vardır. Önlemek amacıyla  özellikle testten önce antibiyotik tedavisi almak enfeksiyonu önler.
> Biyopsiden sonra; ağır kanama, giderek artan bir ağrı, ateşiniz olması ya da 8 saatten fazla idrar yapamazsanız mutlaka hastanenize  başvurmanız gerekmektedir.

Tekrarı Ne Zaman Önerilir?

> İlk prostat biyopsi sonucu “iyi huylu prostat büyümesi veya prostat iltihabı” gelmesine rağmen; hastanın takiplerinde PSA değerlerinde artış olması yada parmakla rektum muayenesinde anormal bulgu olması
> İlk prostat biyopsi sonucu “atipik küçük asiner proliferasyon (ASAP) gelmesi
> İlk prostat biyopsi sonucu  en az 3 örnekte “yüksek dereceli PIN” gelmesi

Prostat Kanseri Taramasında Yenilikler ve MR Füzyon Biyopsisi

Son yıllarda prostat kanseri tespit edilmesinde “Multiparametrik prostat MR” çekilmesi ve “MR-füzyon biyopsi tekniği” gündeme gelmiştir. Neden mi?

Çünkü elimizde olan klasik görüntüleme yöntemleri (ultrason) ile biyopsi sırasında prostat kanseri olabilecek noktaları anlayamıyoruz.

Yeni nesil MR cihazları kullanılarak (özellikle mıknatıs gücü yüksek olan 3 Tesla cihazlar) prostat farklı MR teknikleri ile (multiparametrik MRI) incelenmektedir. Bu görüntüler bu konudaki deneyimli radyologlar tarafından incelenir ve prostat kanseri açısından şüpheli alanlar incelenir. Multiparametrik MRI özellikle 0.5 cc üzerinde olan ve agresifliği yüksek kanserleri büyük bir doğruluk oranı ile bize göstermektedir.

MR füzyon biyopsisi

MR Füzyon biyopsisi 2

PI-RADS Sınıflaması Nedir?

Avrupa Urogenital Radyoloji Derneği 2012 yılında “Prostat İncelemesinin Raporlanması ve Veritabanı Sistemi” (PI-RADS) adlı sınıflandırmayı yayınladılar. Bu sınıflama 2014 yılında güncellendi ve güncellenmeye devam edecek.

Bu sınıflama radyologların prostat içindeki lezyonları belli kriterlere göre değerlendirmesini amaçlamaktadır (Yani radyologların değerlendirmelerine bir standardizasyon getirmeye çalışmaktadır). Çekilmiş olan multiparametrik MR görüntüleri bu konudaki deneyimli radyologlar tarafından incelenir. Prostat içindeki lezyonlar 1 ile 5 arasında puan alır.

PI RADS Sınıflaması

PIRADS 4-5 lezyonlar prostat kanseri açısından yüksek risk içermektedir. Bu yüzden bu lezyonlara biyopsi ile değerlendirmek gerekir.

PI-RADS 3 lezyonlarda hastanın diğer bulguları önemlidir ve klinik tecrübeye göre prostat biyopsisine karar verilir.

PI-RADS 1-2 lezyonlara klasik olarak prostat biyopsisi önerilmemektedir.

Multiparametrik MRI: Sol periferik zonda PI-RADS 5 lezyon

Sadece MR’ın Gösterdiği Noktalardan Biyopsi Almak Yeterli Midir?

Hayır, yapılan çalışmalar sadece MR’ın gösterdiği noktalardan biyopsi alındığında %10 oranında prostat kanserinin atlanacağını bize göstermiştir. Bu yüzden günümüzde sistematik prostat biyopsisine ek alarak MR’ın gösterdiği alanlardan biyopsi almak gerekir.

MR ile tespit edilen noktalardan kaç adet biyopsi almak doğrudur?

Yapılan çalışmalar, MR’ın prostat kanserli alanları gerçeğinden daha ufak gösterdiğini kanıtlamıştır. Bu nedenle MR’ ın işaret ettiği noktalardan en az 4 adet parça almak gerekir.

MR’ın İşaret Ettiği Noktalardan nasıl Biyopsi Alınabilir?

3 tip MR Füzyon biyopsi tekniği vardır.

1- MR altında biyopsi: MR’ ın işaret ettiği noktadan büyük bir doğrulukla biyopsi alınabilmektedir.

Dezavantaj: Sadece MR’ ın işaret ettiği noktalardan değil, sistematik prostat biyopsisi de yapmak gerekir. MR altında sistematik prostat biyopsi yapılması son derece zaman alıcı ve pahalı bir işlemdir. Bu yüzden dünya genelinde uygulaması <%5’tir.

2- Kognitif MR biyopsi: MR’ın işaret ettiği yerleri prostat biyopsisini yapacak kişi akılda tutar ve biyopsileri o noktalardan alır.

Dezavantaj: Özellikle küçük boyutta şüpheli alan varsa, birden çok noktada şüpheli alan varsa Kognitif biyopsi yetersiz kalabilmektedir.

3- Yazılım yardımlı MR Ultrason Füzyon biyopsi: Biyopside hastanın prostatı ultrason altında incelenir. MR’daki prostat görüntüleri yazılım yardımıyla birleştirilir ve 3 boyutlu bir ultrasonografi/MR görüntüsü oluşturulur. Bu şekilde örnek alınmak istenen şüpheli lezyona tam olarak ulaşılır.


Sosyal Medyada Paylaş