0530 100 90 85
Robotik Cerrahi ile Mesane Kanseri Ameliyatı

Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı yapıldığında, ameliyatta kanama olmaz. Cinsel fonksiyonların korunmasını isteyen erkeklerde sinir korunması robotik cerrahi ile mükemmel bir şekilde yapılabilir.

İdrar tutmayı sağlayan kaslar çok güzel bir şekilde korunur. Ameliyat süresince barsaklar dış havaya temas etmediği için, ameliyat sonrası barsak hareketlerinin toparlanması çok hızlı olur. Hastalar kısa sürede hastaneden taburcu olur ve hayata geri döner.

Robotik Cerrahi Mesane Kanseri Ameliyatlarının Avantajları Nedir?

 • Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı sonuçları birçok açıdan mükemmeldir.
  • Ameliyatlarda kanama olmaz; böylece hastanın ameliyata bağlı genel durumu bozulmaz.
  • Sinir koruyucu ameliyatlar (cinsel fonksiyonlar için) açık ameliyata göre daha kolay yapılır.
  • Karın açılmadığı için barsaklar dış ortamla karşılaşmaz; bu yüzden ameliyat sonrası barsak hareketleri çok daha çabuk gerçekleşir.
  • Hastaların ağrısı açık ameliyata göre çok daha az olur.
  • Estetik görünüm
  • Hızlı yara iyileşmesi
  • Enfeksiyon riski minimaldir
  • Hastalar çok çabuk toparlanıp hayata geri döner.
  • Karında yara yerlerinde açılma olmaz.
 • Hastaların geride kalan sonuçları 3 açıdan değerlendirilir.
  • Onkoloji sonuçlar: Kanserin temizlenme oranları robotik cerrahi ile %14 oranında daha iyidir. (Klasik ameliyatlara göre)
  • İdrar kaçırma ile ilgili sonuçlar: Robotik cerrahi ile genellikle gündüz idrar kaçırmaları görülmez. Gündüz idrar kaçırma ihtimali son derece nadirdir (%4). İdrar torbası alınan kişilerde gece idrar kaçırmaları daha önemli bir problemdir. Hastaların yaklaşık %20-30 unda görülür.
  • Sertleşme bozukluğu ile ilgili sonuçlar: Hastalar robotik cerrahi ile ameliyat olurlarsa; sertleşme fonksiyonları çok daha iyi bir şekilde korunabilir.

Unutulmamalıdır ki Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı olan hastaların aldığı sonuçlar mükemmeldir.

Robotik Cerrahi Mesane Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

 • Ameliyatın adı “robotik radikal sistoprostatektomi + pelvik lenfadenektomi + ortotopik üriner diversiyon” dur.
 • Genel anestezi altında yapılır.
 • Karına açılan 6 adet delik aracılığı ile yapılır (her delik yaklaşık 1 cm uzunluğunda)
 • Ameliyat yaklaşık 8 saat sürer. (yapay mesane yapılırsa)
 • Hastayı uyuttuktan sonra, karına çoğu, göbek paralelinden olmak üzere 6 adet trokar yerleştirilir. Daha sonra robotun kolları ve yerleştirilen trokarlara bağlanır. Gerçek ameliyat bu aşamadan sonra başlar.
 • Ameliyatta öncelikle mesane ile kalın barsak arasındaki alan temizlenir. Hasta erkekse ve sinir koruyucu ameliyat yapılacaksa, bu aşamada sinirler korunur. Mesanenin kan damarlarının bir kısmı bağlanır. Daha sonra prostat etrafındaki dokular kibar bir şekilde ayrıştırılır. En sonunda prostatın önündeki idrar kanalları da kesilerek mesane bir torbanın içine alınır.
 • Ameliyatın ikinci aşamasında idrar torbasının yan tarafında yer alan iliak damarların etrafında yer alan lenf bezleri temizlenir. Burada kaç tane lenf bezi çıkarıldığı ve hangi seviyeye kadar lenf bezlerinin temizlendiği önemlidir.
 • Ameliyatın üçüncü aşaması; böbrekten gelen idrar kanallarının bağlanacağı torbanın oluşturulması işidir. Yapay mesane yaparken önce ince barsağın uygun yeri penise açılan işeme kanalıyla birleştirilir. Barsaktan yaklaşık 45 cm lik bir parça alınır ve geri kalan barsak sistemi tekrar birbiri ile birleştirilir.
 • Alınan barsak parçası uygun şekilde kesilip, tekrar dikilerek, bir mesane formasyonuna getirilir. Böbrekten gelen idrar kanalları bu yeni oluşturulan mesaneye bağlanır.
 • İçerideki parçalar kadınlarda vajinadan, erkeklerde ise trokar yerlerinden biri genişletilerek dışarı alınır.

Robotik Cerrahi Mesane Kanseri Ameliyatı Fiyatı Nasıl Belirlenir ?

Mesane kanseri tedavisinde robotik cerrahi sık tercih edilen yöntemlerdendir. Yüksek başarı sağlayan robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı fiyatı belirlenirken, hastanın kanserin hangi evresinde olduğu, kanserin diğer organlara yayılma durumu ve ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrahın deneyimi, bilgi birikimi ve gerekli olan müdahale için insiyatifleri büyük etki göstermektedir.

Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı olmak, robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı fiyatları hakkında detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.