BİNBAY TV
0(530) 100 90 85
Kaptan Paşa, Piyalepaşa Blv. No:34385, 34290 Şişli/İstanbul
04-19-2021
7 Dk.
Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri, dünyada en yaygın görülen kanser türlerindendir. Yüzbinlerce insanı etkileyen mesane kanseri, erkeklerde daha sık görülür. Bu kanser her yaşta görülebilir ancak sıklıkla yaşlı-yetişkin insanları etkiler.

Mesane kanseri, üriner sistem organlarından olan mesanenin çeper dokusunda oluşan kötü huylu tümörler sebebiyle oluşur. Kanserin %90'ı mesanenin iç yüzeyindeki 'transizyonel hücreli karsinomlar' sebebiyle oluşur.

Mesane, alt karın bölgesinde bulunup idrarı depolayan içi boş kaslı bir organdır. Mesanenin iç kısmını döşeyen hücrelerde kanser hücrelerinin çoğalmasıyla tümör oluşumu başlar. Mesane tümörü yaygın olarak mesanede görülmesine rağmen, boşaltım sisteminin diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilir.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mesane kanseri belirtileri arasında en yaygın olarak görülen semptom idrarda kan görülmesidir. İdrar kesesi kanseri hastalarının % 80'inde idrarda kan görülmesi durumu yani hematüri görülür. 

Mesanede kanser oluşması durumunda en sık görülen diğer belirtiler şunlardır:

 • idrarda kana rastlanması (hematüri)
 • idrara sıkışma hissi
 • sık sık tuvalate gitme hissi gelmesi
 • mesanenin tam boşaltılamaması hissi
 • idrar yaparken ıkınma gerekliliği
 • idrar yaparken ağrı hissedilmesi

Bu belirtiler doğrudan kanser teşhisi konulması için yeterli değildir. Belirtilerin bazıları farklı sorunlardan dolayı da görülebilir. 

Mesane Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?

Mesanede kanser hücrelerinin çoğalmasına neden olabilecek risk faktörleri şunlardır:

Sigara İçmek: Sigara tüketmek, idrarda kimyasal birikmesine neden olur. Bu da kanser riskini artırabilir. Sigara içerken, vücudunuz dumandaki kimyasalları işler ve idrarınıza bir miktar salgılar. Bu zararlı kimyasallar mesanenin iç kısmına zarar verebilir.

Artan Yaş: Kanser riski yaşlandıkça artar. Her yaşta kanser ortaya çıkabilir, ancak 40 yaşın altındaki insanlarda nadiren görülür.

Erkek Olmak: Erkeklerin mesanesinde tümör oluşumu olasılığı kadınlardan daha fazladır.

Kimyasala Maruz Kalmak: Böbrekler, kandaki zararlı kimyasalları filtreleyerek mesaneye taşır. Bu kimyasalların mesanede birikmesinin mesanede kanser riskini artırdığı düşünülmektedir. Arsenik ve boya, kauçuk, deri ve tekstil imalatında kullanılan kimyasallar bu riski taşır.

Önceden Kanser Tedavi Geçirmek: Anti-kanser ilacı (siklofosfamid) almış olmak. Daha önceden bir kanser tedavisi almış olmak kanser riski doğurabilir.

Kronik Mesane İltihabı: Üriner kateterin uzun süreli kullanımı mesanede tümör oluşma riski doğurur. Tekrarlanan üriner enfeksiyonlar veya iltihaplar (sistit), mesanede kanser riskini artırabilir.

Kişisel veya Ailevi Kanser Geçmişi: Daha önce mesanesinde kanser oluşmuş olan kişilerde tekrar kanser oluşma riski yüksektir. Birinci derece yakınlarında kanser hikayesi olanlarda da risk bulunmaktadır.

Mesane Kanseri Tanısı

Mesane kanserinde tanı koymak için kullanılan bazı testler ve prosedürler vardır.

Sistoskopi: Sistoskopi yapmak için doktorunuz üretraya küçük, dar bir tüp (sistoskop) yerleştirir. Ürolog, sistoskop sayesinde üretra ve mesane içini görebilir, hastalığı inceleyebilir.

Biyopsi: Ürolog, sistoskopi sırasında biyopsi incelemesi için özel bir alet kullanır. Bu prosedür bazen mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT) olarak adlandırılır. TURBT ayrıca kanser tedavisinde de kullanılabilir.

İdrar Sitolojisi: İdrar örneği, idrar sitolojisi adı verilen bir prosedürle alınır. Alınan örnek mikroskop altında analiz edilir.

Görüntüleme Testleri: Bilgisayarlı tomografi (BT), ürogram ve retrograd pyelogram testleri uygulanır. Bu görüntüleme teknolojileri sayesinde hastanın idrar yolu yapısı incelenir.

Retrograd Piyelogram: Üst idrar yollarına ayrıntılı olarak bakmak için kullanılan bir X-ışını muayenesidir. Üretra ve mesaneye ince bir tüp (kateter) geçirerek üreterlere boya enjekte edilir. Boya daha sonra röntgene aktarılır ve X-ışını görüntüleri yakalanır.

Mesane Kanseri Evreleri

Mesane kanseri evreleri bir dizi bulgu ve test sonucu ile belirlenir. Testler, fiziksel muayeneler, biyopsi ve görüntüleme testlerinin tümünün sonuçlarına bağlı olarak kanser evresi saptanır.

Amerika NCCN kılavuzlarındaki kanser sınıflamasına (TNM sınıflaması) göre; bu kanser türünde 4 ana evre vardır.

Evre 0

Diğer kanser tiplerinden farklı olarak, mesane kanserlerinde Evre 0 evresi vardır. Bu evrede kanser lenf bezlerine veya uzak organlara sıçramamıştır. İki grupta incelenir.

 • Evre 0a: Bu evrede idrar torbasının içinde bir veya daha fazla papiller kanser olabilir. Kanser yüzeyel epitel tabakasındadır. (Derinlere invazyon yapmamıştır)
 • Evre 0is: Bu evrede mesane içine doğru papiller büyüyen değil, idrar torbası yüzeyel hücreleri yatay büyüyen kanser hücreleri vardır. Bu kanserlere “karsinoma in situ” adı verilir. Bu tip kanserler çok saldırgan seyreder.

Evre 1

Bu evrede kanser yüzeyel epitel tabakasının bir alt tabakasına yani subepitelyal dokuya geçmiştir. Kas tabakasına geçiş olmamıştır.

Bu evrede lenf bezlerine veya uzak organlara sıçrama olmamıştır.

Evre 2

Bu evrede kanser kas tabakasına kadar ilerlemiştir. Kanser lenf bezlerine veya uzak organlara sıçramamıştır.

Evre 3

Bu evre iki grupta incelenir.

 • Evre 3A: Kanser, kasların derinindeki yağlı tabakaya veya çevre organlara (prostat/ vajina) yayılmıştır. Bölgesel lenf nodlarına en fazla 1 adet metastaz yapmıştır. Uzak organ veya (>1) lenf nodu metastazı yoktur.
 • Evre 3B: Kanser pelvik veya üst pelvik lenf nodlarına çok sayıda metastaz yapmıştır. Uzak organ metastazı veya common iliak damarlar üstü lenf nodu metastazı yoktur.

Evre 4

 • Evre 4A: Kanser iliak damarların üstünde uzak lenf bezlerine de yayılmıştır. Organlara metastaz yoktur.
 • Evre 4B: Kanser kemik, akciğer, karaciğer gibi organlara metastaz yapmıştır.

İlginizi Çekebilir >> Mesane Kanserinden Korunmak

Mesane Kanseri Tedavisi

Oldukça yaygın görülen mesane kanseri tedavisi için birden fazla tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Hasta özelinde incelenen tedavi yöntemleri uzman ürolog eşliğinde seçilmelidir.

Mesane Kanseri Ameliyatı: Mesane kanseri tedavisinde cerrahi operasyon ile kanserli hücrelerin alınması yada temizlenmesi yöntemidir.

İntravezikal Kemoterapi: Hastanın sadece mesanesine kemoterapi uygulanması yöntemidir. Genellikle tekrarlama veya ileri evreye ilerleme riski olan kanserlerde tercih edilir.

Yapay Mesane: Hastalıklı mesanenin alınarak vücuttaki idrarın dışarı atılması için yapay bir mesanenin yapılmasıdır.

Bağırsaktan yapay mesane yapımı ile ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.

Sistemik Kemoterapi: Hastanın tüm vücudu için kemoterapi uygulanması yöntemidir.

İmmünoterapi: Bağışıklık sistemini tetiklemeyi hedefleyen tedavi yöntemidir.

Radyasyon Tedavisi: Ameliyatın bir seçenek olmadığı durumlarda tercih edilir.

Mesane Kanseri Ameliyatı

Kanser tedavisinde cerrahi operasyon yani ameliyat oldukça önemli bir tedavi yöntemidir. Mesane kanseri ameliyatı TUR veya Sistektomi yöntemleri ile yapılır.

Ameliyatta hedef, mesaneyi kanser hücrelerinden arındırmaktır. Ameliyat öncesinde kanserin yayılım durumuna göre yöntem tercihi ve tedavi seçeneği belirlenir.

> TUR Mesane Kanseri Ameliyatı

En bilindik mesane ameliyatı Transüretral Rezeksiyon (TUR) ameliyatıdır. Sistoskopi ile tümör saptandığında idrar yolundan girilerek TUR-Mesane ameliyatı yapılır.

Mesane tümöründe TUR yöntemi genellikle erken evredeki kanser için tercih edilen ilk tedavi yöntemidir. TUR ameliyatları, metastaz yaparak kaslara sıçramayan mesane tümörlerinde tercih edilir.

Ucunda kamera ve kazıma bıçağı olan bir aletle hastanın idrar yolundan girilerek kanserli kitlenin tamamı çıkartılır.

TUR-Mesane ameliyatının bir çok avantajı vardır. En az riskle ve mükemmel sonuçlarla tekrar tekrar gerçekleştirilebilir.

> Radikal Sistektomi ile Mesane Tümörü Ameliyatı

Radikal Sistektomi, mesanenin tamamını veya kanserli kısmını çıkarmak için yapılan cerrahidir. Kanser, mesaneye zarar vermeden çıkarılabilecek durumdaysa bir seçenek olabilir.

Radikal sistektomi, erkek hastalarda prostat ve seminal veziküllerin de çıkarılmasını içerir. Erkeklerde, prostat ve seminal veziküllerin çıkarılması, erektil disfonksiyona neden olabilir. Ancak, cerrahınız ereksiyon için gerekli olan sinirleri ayırabilir.

Kadınlarda, radikal sistektomi ayrıca uterusun, yumurtalıkların ve vajinanın bir kısmının çıkarılmasını içerir. Kadınlarda, yumurtalıkların çıkarılması kısırlığa ve erken menopoza neden olur.

Sistektomi, enfeksiyon ve kanama riski taşır.

İdrar kesesi kanseri tedavisinde başarılı bir yöntem olan radikal sistektomi, da Vinci robotik cerrahi robotu ile yapıldığında bu prosedüre robotik radikal sistektomi denir.

Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı hakkında detaylı bilgi alın.

Yorumlar ve Sorular
Melek
2 yıl önce
Hocam iyi günler eşimin 37 yaşında 2015 yılında mesane kanseri olduğunu öğrendik. Kitlesi yaklaşık 4 santim büyüklügündeydi alındı. 3 şene hiçbirşey görüntülenmedi. 2 senede pandemiden dolayı gidemedik şuandada 4 yerinde üreme olduğunu öğrendik ameliyat günü alındı ama ağustosta 31 ne verildi acil ameliyat olması gerekir i yoksa beklemelimiyiz
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Öncelikle geçmiş olsun Melek Hanım. Gerekli tetikleri ve testleri yapmadan ameliyat konusunda bir yorumda bulunmak doğru olmayacaktır. Dilerseniz bizimle iletişime geçerek randevu talep edebilir ve muayeneye gelebilirsiniz.
Duygu
2 yıl önce
Hocam merhaba, babam 4. Evre mesane kanseri lenf böbrek kas ve leğen kemiğinde sıçramalar var 3 aylık kemoterapi gördü ama yeni oluşumlar mevcut doktor ilacı değiştirdi (paklitalsel)birde istersek ücretli ilaç alabileceğimizi söyledi keytruda.karar vermekte zorlanıyoruz hocam nasıl devam etmeli. Teşekkür ederim şimdiden
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Tedavi süreci hakkında yorumda bulunabilmek için hastanın testlerini ve sağlık durumunu incelemek gerekli. Doktorunuzun size önerdiği tedavi seçeneği üzerinde devam etmenizi öneririz. Çok geçmiş olsun.
Levent
2 yıl önce
Hocam merhaba babam 73 yas t2 Timor rastlandı mesane alınacak dendi şimdi kepaterapi uygulunacakmiş 3 ay sizce dogru yoldamıyız yoksa direk amalıyat daha uygunmu fikrinizi yazarsanız çok memnun oluruz
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Geçmiş olsun Levent Bey. Test sonuçlarını görmeden tedavi hakkında yorum yapmak doğru olmayacaktır. Tedavi planlaması yapılırken kanseri ve hastanın sağlık durumunu iyi bilmek gerekiyor. Babanız için planlanan tedavi planına sadık kalmanızı öneririz.
Levent
2 yıl önce
Çok tesekur ederiz hocam Allah sizler gıbı işin ehli hocaları basımızdan eksik etmesin her devirde yetişsin.
Başak
2 yıl önce
Hocam merhaba, babam 62 yaşında. 1 ay önce idrardan kan geldi hemen doktora gittik. Tüm tetkiklerin sonucunda messane kanseri dediler. 1. Patoloji sonucumuz; 2 CC HACİMDE TUR METARYELİ. İÇERİSİNDE EN BÜYÜK 0,5 CM EN KÜÇÜK 0,1 CM ÖLÇÜSÜNDE SERT KIVAMLI KAHVERENGİ METARYEL İZLENDİ. Yazıyor. Doktor tekrar ameliyat dedi. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Şimdiden teşekkürler hocam.
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Patoloji raporunda çıkan sonuca göre bu kitleler ameliyat ile temizlenebilir boyuttadır. 0(530) 100 90 85 numaralı telefondan bize ulaşarak randevu alırsanız detaylı muayene sonrasında ameliyatınızı gerçekleştirebiliriz.
Cem İpek
2 yıl önce
Hocam merhaba, babam 80 yaşında 3.evre mesane kanseri, kitleler alındı, şu an başka yere metastas yok. Ama mesanenin tamamen alınması gerekiyormuş. Yaşı bu ameliyatın yapılmasına engel midir? Ameliyat öncesi kemoterapi gerektiği ve bunun yaşam kalitesini çok etkileyeceğini söyledi doktoru. Saygılar
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Öncelikle geçmiş olsun Cem Bey. Mesane kanseri tedavisinde kanseri ve hastayı iyi tanımak önemlidir. Bir yorumda bulunmadan önce hastanızı muayene etmek ve test sonuçlarını görmek gerekiyor. Hastanın yaşından çok genel sağlık durumuna göre yorumda bulunmak isterim. 0(530) 100 90 85 numaralı telefon ile bizimle iletişime geçerek randevu almanızı öneririm.
DEMİR
2 yıl önce
Merhaba hocam; Anneme mesane kanseri teşhisi kondu. 4. evrede olduğu söylendi. Kemiklere, akciğere ve karaciğere metastaz yapmış. Sol bacağında çok ağrıları var, ağrı kesici bant verildi ve kemoterapiye başlanacak. Ortalama yaşam süresi ne kadardır? Kemoterapi harici başka bir tedavi önerir misiniz ? (akıllı ilaç vs) Annem 74 yaşında, şu an hastalığını bilmiyor, kendisine söyleme hususunda nasıl bir yol izleyelim. (Tümörün türü Ürotelyal Karsinom)
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. 4. evredeki mesane kanserinde yaşam süresi tahmininde bulunmak için kanseri iyi tanımak ve hastanın genel sağlık durumunu iyi bilmek gerekiyor. Bizden randevu almak isterseniz 0(530) 100 90 85 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.
Ayse
2 yıl önce
İyi akşamlar doktor bey kayınvalideme mesane kanseri dediler kolonoskobi yaptırmıyor korkuyor son tahlilleri de ise bacak arası ve rahminede yayılmış nasıl bir yol izlememiz gerekiyor nereye götürmeniz gerekir iyi geceler
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Mesane kanseri ilerlemesi devam ediyorsa ve çevre organlara metastaz yapıyorsa vakit kaybetmeden bir tedavi uygulamasına başlanmalı. Hastayı ikna ederek bir randevuya gelmenizi öneririm.
Yavuz
2 yıl önce
Hocam merhaba mesane kanserin de, amcamın böbreğini aldılar şuan karaciğere sıçrama olmuş. Tedavisi var mı bu hastalığın, yoksa hayati risk taşıyor mu? Teşekkürler.
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Mesane kanseri metastaz yapmışsa tedavisi gecikmeden yapılmalıdır. Tümör hücreleri hakkında yorumda bulunabilmek için de test sonuçlarını görmek gerekli. Randevu almanızı öneririm.
Ömer Serten
2 yıl önce
Merhaba Hocam, 72 yaşındaki amcamızın kesintisiz 1 yıldır idrarından sürekli kan geldiğini üzülerek yeni öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm aileden saklamış ve tedavi olmak istemiyor. Sık sık idrara çıkıyor, karın, bel ve oradan omuz bölgesine uzanan ağrıları var. Balgamli oksuruk artışı var ne yapacağımızı bilemiyoruz.
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Merhaba Ömer Bey. İdrardan kan gelmesi önemli bir belirtidir ve mutlaka bir muayene gerektirir. Bir şekilde hasta ikna edilmeli ve üroloji uzmanına muayeneye götürülmelidir. Bizimle 0(530) 100 90 85'den iletişime geçerek randevu alabilirsiniz. Geçmiş olsun.
Baran kurnaz
2 yıl önce
Merhabalar öncelikle hocam. Babam mesane kanseri aynı şekilde 4 evre son evresi yani. Değerler yükseldiği için kemoterapi alamıyor ve artık şu anda böbrekler de çalışmıyor. İdrar karında şiş içinde doktorlar hiçbir şey yapamıyor. Burada yardımcı olma şansınız var mıydı?
Cevapla
Ege
2 yıl önce
Hocam babam iki yıl önce mesane kanseri oldu. Ameliyat olduk, yüzeyde ilk evre denildi. Mitocomin ilaç tedavisi gördü 6 hafta. Üç ayda bir sistoskopi oluyoruz. Temiz diyor doktor, fakat babamın idrarından devamlı ağrısız kan geliyor. Bu ne anlama gelir?
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Geçmiş olsun öncelikle. Sistoskopi sonuçları temiz çıkıyorsa şu an için endişe edilecek bir durum yok denebilir. Hematüri yani idrarda kan görme durumu ameliyatı takip eden iyileşme sürecinde normal görülebilir bir komplikasyondur.
Hakan
2 yıl önce
iyi günler hocam benim mesane de tümör olusmuș patoloji sonucunda histolojik tip ve grade yaygın skuamöz diferansiyasyonlu yüksek dereceli ürotelyal korsinom. Karsinoma insitu varlığı izlenmedi /tümör dıșı mesane dokusu izlenmedi /lokal invazyon lamina propria invazyon mevcut kas tapakasi invazyonu kesitlerde bir alanda muskularis propriada invazyon șüphesi izlenmistir /lenfovasküler invazyon izlenmedi /perinöral invazyon izlenmedi bu hoca mesane kanserin en tehlikesi dediler ameliyatla mesaneyi almalari gerekiyor dediler hocam mesane icerde MI yoksa disari da olmasi daha sağlıklı yasim 45 hocam bilgilendirirseniz cok sevnirim hocam
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Geçmiş olsun Hakan bey. Prostata invaze eden bir tümör yoksa yapay mesane işlemi yapılabilir.
Zehra O.
2 yıl önce
Merhabalar Murat Bey. Kızımda mesane kanseri belirtileri var fakat yaşı çok küçük henüz 17 yaşında. Bu yaş aralığında mesane kanseri olma riski var mıdır acaba? Yoksa bu belirtiler başka bir hastalığın belirtileri midir?
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Geçmiş olsun Zehra Hanım. İleri tetkik için muayene ve sistoskopi gereklidir. Bunları yapmadan bir şey söylemek mümkün değil.
Selim
2 yıl önce
İyi günler Murat Bey. 37 yaşında erkek bir hastayım. Sisteskopi sonucunda alınan tümörün pataloji raporunda şu bilgiler var. 1-LOW GRADE PAPİLLER ÜROTELYAL KARSİNOM -LAMİNA PROPRİA İNVAZYONU İZLENMEDİ. -MUSKULER TABAKA İNVAZYONU İZLENMEDİ. -LENFOVASKÜLER İNVAZYON İZLENMEDİ. -Mesane Tümör TUR Materyali 2-TÜMÖR NEGATİF FİBROMUSKULER BAĞ DOKU -Mesane Tümör Tabanı TUR Materyali. 3 ayda bir sistoskopi ile kontrol yapılacak. Acaba nüks ihtimali ve hastalığın kötü gidişi, yani olası nüks durumunda tümörün kas tabakasına ilerleme ihtimali çok mu?
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Merhaba Selim Bey, Tümörünüz kötünün iyisi diyebileceğimiz bir tümör. 3 aylık kontrol sisteskopisinin sonucuna göre eğer sonuçlar temizse yılda bir olacak şekilde kontrol sisteskopisi yapılmalıdır.
Arzu elibol
2 yıl önce
Merhaba dr bey 89 yasinda kayinpederim mesane kanseri kas inmis durumda yaş itibariyle herhangi bir müdehale yapmıyorlar yaşadığı kadar dediler şimdide idrardan sürekli kan geldiği halde yine müdehale yapılmadı ne yapabiliriz daha öncede 3kez mesaneni temizlediler ama şuan böbrekleri bile ur yapmış durumda mesanede yine bir sürü ur var bizi aydinlatabilirmisiniz
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
2 yıl önce
Geçmiş olsun. Mesanede kanama varsa tedavi için radyoterapi uygulanmalıdır.
Ramazan
3 yıl önce
Hocam mesanede 1 cm tümör vardı tür ameliyatı oldum tekrarlama riski varmıdır
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
3 yıl önce
TUR ameliyatında mesanedeki kanser kısmen veya tamamen çıkarılır. Bazı durumlarda mesanede yeniden kanser nüksü görülebilir. Nüks eden bir kanser görülürse TUR işlemi tekrar edilebilir. Muayenelerinizi aksatmamalı ve semptomlarınızı takip etmelisiniz. Gerekli durumlarda mutlaka doktorunuza başvurun.
Gönül altunel
3 yıl önce
Merhaba murat bey babımın 1 hafta oldu idrar kanama var yalnız prostat amaliyatı olalı 5 sene oldu bugün mesenaye prostat amaliyatını yapan hocamız bakdı mesanede 3 adet 1x1 tümör var dedi çok yeni dedi hocam başkada birşey izlenmedi dedi çarşaba günü amaliyat olacak bu çok yenimi hocam artı siçrama gibi olasılık varmı
Cevapla
Yelda Yıldız
3 yıl önce
Merhabalar sevgili Murat hocam, sistoskopi operasyonunda tümörün yüzeyel olup olmadığı teşhis edilebiliyor mu yoksa patoloji sonuçlarına mı gerek var acaba
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
3 yıl önce
Merhaba Yelda Hanım. Patoloji örneklerinin laboratuvarda çalışılması gerekir.
Kemal
3 yıl önce
Merhaba, mesanedeki tümörden kaynaklı kanamanın durdurulması adına embolizasyon işlemi etkili olur mu?
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
3 yıl önce
Kemal bey tümörün rezeke edilip ardından koagüle edilmesi gerekir. Alınan örneklerin de patolojide çalışılması gerekir.
Elif
3 yıl önce
Merhabalar Murat Bey, annemizin mesanesinin tavanını kaplayan yaklaşık 10 cmlik bir tümör olduğunu geçtiğimiz hafta yapılan sistoskopi işlemiyle öğrendik. Kendisi 72 yaşında ve kalp yetmezliği de (mitral kapakçık çalışmıyor) olduğundan doktor bize genel anestezi veremeyeceğini ve tümörü temizlemek uzun süreceğinden annemizin kalbinin dayanamayacağını söyleyerek sadece kanamanın geldiği bir damarı yaktığını ve işlemi bitirdiğini söyledi. Ameliyattan sonraki ilk üç gün kanama çok nadir ve açık renk de olsa son üç gündür kanama inanılmaz yoğunlaştı, işlemden önce de çok yoğundu. Patoloji sonucunu alıp onkoloğa gideceğiz fakat bundan önce ürolojik açıdan atabileceğimiz bir adım var mıdır acaba? Kanamayı azaltmanın bir yolu veya tümörü temizlemenin yolu olabilir mi?
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
3 yıl önce
Merhaba Elif Hanım öncelikle geçmiş olsun. Doğru bir değerlendirmede bulunabilmek için annenizin filmlerini görmem lazım, bunun dışında çalıştığım hastanede gerçekten çok iyi bir anestezi ekibi var. Dilerseniz annenizi onlara gösterelim, eğer onay verirlerse mesanedeki tümörü cerrahi operasyon ile alırız. Mesanedeki tümörü temizlemek annenizin hayat kalitesi açısından çok faydalı olur. Bizimle iletişime geçmek için (530) 100 90 85 numaralı telefonu kullanabilirsiniz.
Mrvt
3 yıl önce
Merhaba. Babanıza 2015 yılında ileri evre mesane kanseri teşhisi kondu. akcigerlerine metastaz yaptığı için ameliyat edilemedi. Hacettepe klinik çalışmaya katıldı (atezolizumab) herşey çok iyiydi kanser hastası denmezdi o derece. Ama 1 yıldır dayanılmaz ağrıları var en ileri seviye ağrı kesiciler sinir hapları fayda sağlamıyor. Çok acı cekiyor. İlk zamanlar sebebi bulunamadı bir türlü her Dr götürdük. ama yeni cekildigimiz mr da omurgasında bı gölge var. Sanırım kemiğe metastaz yaptı. Babamız için izlememiz gereken en doğru yol nedir. Evlatları olarak herşeyi yapmaya hazırız ancak elimiZ kolumuz bağlandı.
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
3 yıl önce
Merhabalar. Öncelikle geçmiş olsun. Söylediklerinize bakarak üroloji alanında yapılacak pek bir şeyin olmadığı yorumunu yapabiliriz. Şiddetli ağrıların tedavisi için algoloji doktoruna görünülmesini önerebiliriz.
mahmut şekerci
3 yıl önce
mesane kanseri ameliyatı kaç saat sürer?
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
3 yıl önce
Mesane kanseri tedavisinde uygulanan sistektomi yönteminde ameliyatın süresi hastaya göre değişmektedir. Ortalama olarak ameliyat 3,5 - 4,5 saat arasında sürebilir. Ameliyatta hastanın meni kesesi, idrar yolları, mesanesi ve prostatı gibi organları da alınıyorsa ameliyat 6 – 8 saat sürebilir.
haluk gündoğdu
3 yıl önce
Mesane kanseri hangi organlara metastaz yapar?
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
3 yıl önce
Mesane kanserinin metastaz yaptığı organlar arasında genellikle akciğerler, karaciğer ve kemikler bulunur.
Dursun Demir
3 yıl önce
Mesane kanserine ne iyi gelir?
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
3 yıl önce
Mesane kanseri hastalarına iyi gelecek besinlerin neler olduğu bilimsel olarak ispatlanmış değildir. Ancak dengeli beslenmek, spor yapmak ve sigara kullanımını sonlandırmak gibi yaşam değişiklikleri kişiyi kanserden koruyacak veya kanserle savaşında ona yardımcı olacaktır.
hüseyin şatır
3 yıl önce
mesane kanseri neden olur?
Cevapla
Prof. Dr. Murat Binbay
3 yıl önce
Mesane kanseri nedeni net olarak bilinmemektedir. Ancak kansere neden olan bazı faktörler bilinmektedir. Bu risk faktörlerini taşıyan kişilerde mesane kanserinin görülme olasılığı fazladır denebilir. Risk faktörleri; sigara içmek, erkek olmak, 50 yaş üzerinde olmak, bazı kimyasallarla temasta olmak, ailede başka bir mesane kanseri vakası olması gibi durumlardır.