BİNBAY TV
0(530) 100 90 85
Kaptan Paşa, Piyalepaşa Blv. No:34385, 34290 Şişli/İstanbul
Prof. Dr. Murat Binbai - İstanbul Üroloji Uzmanı

Prof. Dr. Murat Binbay (İstanbul, Türkiye), üroloji doktorudur. Tıp doktorluğu diplomasını İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında almış ve ürolojide asistanlık eğitimini 2005 yılında tamamlamıştır.

Uzmanlık sonrasındaki yıllarda çalışmalarını özellikle üro-onkoloji ve üriner sistem taş hastalığı üzerine yoğunlaştırmıştır. Üriner sistem taş hastalığı (endoüroloji) ve laparoskopik-robotik cerrahideki bilgi ve deneyimini arttırmak için Duke Üniversitesi Taş Araştırma Merkezi (ABD), Leuven Üniversitesi UZ Gasthousberg Hastanesi (Belçika), ve Mansura Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği (Mısır)’nde bulunmuş ve 50’den fazla uluslararası eğitim kurslarına katılmıştır.

Haziran 2012’de doçentlik ünvanını aldıktan sonra, Mayıs 2015 tarihinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Murat Binbay, Haziran 2013-2017 yılları arasında Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde Üroloji-Robotik Cerrahi Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

Ağustos 2017’den itibaren Memorial Hastaneler grubu Şişli Hastanesi’nde Üroonkoloji ve Robotik Cerrahiler Direktörü olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. Murat Binbay, Şubat 2018'de Profesör Ünvanı almıştır ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Üroloji Anabilim Dalı Başkanı olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

İlgi Alanları

Laparoskopik ve Robotik Cerrahi

Ürolojik kanserlerin laparoskopik ve robotik yöntemlerle tedavisi Prof. Dr. Murat Binbay’ın en önemli ilgi alanlarından biridir. 2007 yılında laparoskopik cerrahi ve 2009 yılında robotik cerrahisertifikası alan Dr. Binbay, son yıllarda 2500 vakanın üzerinde laparoskopi ve robotik cerrahi ameliyatı gerçekleştirmiştir.

Özellikle böbreğin korunduğu böbrek kanseri (parsiyel nefrektomi) ve prostat kanseri ameliyatlarında Dr. Binbay geniş bir tecrübeye sahiptir. Bu geniş ve derin deneyim nedeniyle Dr. Binbay 2008 yılından beri ulusal veya uluslararası düzenlenen perkütan nefrolitotomi, fleksibl ureteroskopi, laparoskopi ve robotik cerrahi kurslarında “eğitmen” olarak görev yapmaktadır.

Böbrek Taşı Cerrahisi

Prof. Dr. Murat Binbay’ın diğer ilgi alanları arasında ESWL, perkütan (mini/ mikro perkütan) ve retrograde intrarenal cerrahi (fleksibl ureteroscopi) gibi minimal invaziv yöntemlerle yapılan böbrek taşı tedavisi bulunmaktadır. Doğumsal anomalili böbrek taşlarının tedavisi ve çocuk böbrek taşlarının tedavileri üzerine yayınlanan ve halen devam eden bir çok çalışması bulunmaktadır. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde taş hastalığın tekrarlamasını önlemek için hastaların metabolik değerlendirmeleri ve hastalara sunulan uygun önleyici tıp tedavilerini organize etmiştir.

Yayınlar, Ödüller ve Başarılar

Prof. Dr. Murat Binbay’ın uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/kabul edilmiş 100’den fazla makalesi, 10 tane kitap bölümü vardır. Yaptığı çalışmalara uluslararası alanda 1500’e yakın atıf yapılmıştır. Dünyanın en önemli uluslararası üroloji toplantılarına konuşmacı, moderatör ve panelist olarak 62 kez davet edilmiştir. 2007 ve 2010 yıllarında Avrupa Üroloji Derneği Güneydoğu Avrupa Toplantıları’nda, en iyi poster sunumu dalında bir kez birincilik ve bir kez de üçüncülük ödülü almıştır.

2013 Şubat ayında, Avrupa Üroloji Derneği’nin en prestijli toplantılarından biri olan Davos Kış Forumu – Ustaların Meydan Okuması toplantısına ‘ürolojide usta hoca’ olarak davet edilme onurunu yaşadı. Avrupa Üroloji Derneği tarafından organize edilen ve Türkçe dahil olmak üzere 8 dilde çevirisi yapılan “Hasta Bilgilendirme Projesi”nde Üriner Taş Hastalığı bölümünde yazar olarak görev yaptı. Dünyada konusunun en uzman isimlerinin yazar olarak davet edildiği, 2019 yılının başında yayımlanan olan Smith’s Endoüroloji kitabının 4. baskısına taş hastalıklarının kapalı ameliyatları hakkında yazar olarak davet edildi.

2008-2012 yılları arasında, Türkiye ESRU kurucu yönetim kurulunda 2. Başkan olarak görev yapmıştır. 2012-2014 yılları arasında Uluslararası Genç Ürologlar Derneğinin kurucu yönetim kurulunda 2. Başkan olarak görev yapmıştır. 2011-2014 yılları arasında Avrupa Üroloji Derneği Genç Akademik Ürologlar Grubunda Üriner Sistem Taş Hastalığı Bölümünün üyesi olarak görev yapmıştır.