BİNBAY TV
0(530) 100 90 85
Kaptan Paşa, Piyalepaşa Blv. No:34385, 34290 Şişli/İstanbul
Mesane Kanserinde TUR-T Ameliyatı

TUR-T yani Transüretral mesane kanseri rezeksiyonu, erken evre mesane kanserlerinde hem tanı koymak hem de yüzeyel mesane kanserlerini tedavi etme amaçlı yapılan bir cerrahi işlemdir.

Ultrasonografi veya sistoskopi (endoskopi) sırasında mesanede şüpheli bir alan veya bir kitle saptandığında, bu kitleyi/alanı TUR-T dediğimiz işlem ile kesip patolojiye yollarız. Eğer bu kitle mesane içinde çok geniş alanı kaplamıyorsa, genellikle kitlenin hepsi kesilir ve tabanı kazınır. Böylece hem kitlenin tümör olup olmadığını anlarız, hem de bu kitle yüzeyel kanser ise tedavisini yapmış oluruz.   

Mesane kanseri erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha fazla görülür. Bu durumun ağır sigara içicilik oranının erkeklerde daha fazla olması ve işçi olarak kimyasal maddelere maruz kalmanın erkeklerde daha fazla olmasıyla açıklanmaktadır.

Mesane kanseri ile tanısı konan 5 hastanın 4’ünde kanser erken evrede yakalanır. Erken evredeki mesane kanserleri “yüzeyel mesane kanseri” veya “kasa invaze olmamış mesane kanseri” olarak ta adlandırılır. Erken evredeki (yüzeyel) mesane kanserlerinde genellikle vücudun başka yerlerine metastaz görülmez.

Yüzeyel mesane kanserlerinin tedavisi TUR-T ameliyatıdır. Mesane kanserleri tekrarlayabilir. Bu tekrarlamalar yüzeyel şekilde olduğu yani kas tabakasını invaze etmediği sürece tekrarlayan TUR-T ameliyatları ile kanserin tedavisi yapılır.

Mesane Tümör Biyopsisi Nedir? TUR-T'den Farkı Nedir?

Hem mesane tümör biyopsisi, hem de TUR-T işeme kanalından mesaneye girilerek yapılan bir işlemdir. Mesane tümör biyopsisi genellikle kapan benzeri bir alet kullanılarak yapılır, şüpheli alandan bu alet ile parça koparılır ve parça patolojiye gönderilir. Mesane tümör biyopsisi ile şüpheli alanın hepsi temizlenmez, kökü kazınmaz. Mesane tümör biyopsisi anestezi verilmeden de yapılabilecek bir işlemdir. Mesane tümör biyopsisi sadece tanı koymak için yapılan bir işlemdir.

TUR-T ile anestezi altında yapılır. Hastanın mesanesindeki tümörlü alan elektrik enerjisi veya lazer ile kesilerek tamamen çıkarılır. Tümörün tabanı da kazınarak patolojiye yollanır. TUR-T ile hem tanı konur hem de tümörlü alan tamamen temizlenir.    

TUR-T Ameliyatı Öncesi Yapılması Gerekenler

Normalde ameliyattan 6 saat öncesi sıvı alımını ve yemek yemeyi kesmek gerekir. Eğer ameliyatınız sabah saatinde ise ameliyattan önceki gece 12’den sonra yeme içmeyi durdurun. Eğer ameliyatınız öğleden sonra ise, sabah 06.00 gibi hafif bir kahvaltı yapıp, ondan sonra yeme içmeyi kesebilirsiniz.

Eğer tansiyon ilacı gibi düzenli kullanmanız ilaçlar varsa; bir iki yudum su ile ilacınızı alabilirsiniz. Ameliyat öncesi hangi ilacın kullanılması gerektiğini hekiminiz ile konuşup organize edin. Kan sulandırıcı ilaçların alınması genellikle TUR-T ameliyatından 5-7 gün önce kesilir. Kesilen ilaçların yerine kısa etkili kan sulandırıcı iğnelerin verilip verilmemesine kardiyoloğunuz karar verir.

Ameliyat sonrası 1-2 gün duş alamayabilirsiniz, bu yüzden ameliyattan önce ılık bir duş almanızı öneririm. Duş sonrası herhangi bir deodorant veya parfüm sürmeyin.

Ameliyata için hastaneye gelirken, ya taksi ile gelin veya bir yakınınız sizi arabasıyla hastaneye getirsin. Anestezi aldığınız için ameliyat sonrası evinize araba kullanarak dönmenizi önermem.

Mesane Tümörü Biyopsisi veya TUR-T Nasıl Uygulanır?

Genellikle bu ameliyat genel anestezi altında, yani sizi uyutularak yapılır. Bazen hastalar veya hekimler belden uyuşturarak bölgesel anesteziyi (spinal anestezi) tercih edebilir. Bu durumda hasta uyanık olur fakat hiçbir şey hissetmez. Mesane yan duvarı tümörlerinin tedavisinde genel anestezi verilmesi hastada obturator reflekslere bağlı mesane yaralanma ihtimalini azaltır.

Üroloji uzmanınız rezektoskop adı verilen özel bir cihaz ile işeme kanalınızdan girerek mesaneye ulaşır. Rezektoskop adı verilen alet sert, düz ve yaklaşık 1 cm kalınlığında bir alettir. TUR-T işlemi işeme kanalından girilerek yapıldığı için ameliyatı yapmak için ek bir kesiye ihtiyaç yoktur, yani endoskopik bir ameliyattır.

Rezektoskop aletinin içinden bir kanaldan mesane içine sıvı gönderilir, diğer kanaldan ise mesane içindeki sıvı dışarıya tahliye edilir. Böylelikle mesane içinde devamlı bir yıkama yapılarak güzel bir görüntü sağlanır. Tümörün kesilmesi sırasında kanama olsa dahi bu sistem sayesinde görüntü kaybolmadan kanama kolaylıkla kontrol altına alınır.

Mesanede görülen tümör rezektoskopa bağlı olan enerji ile kesilir. Günümüzde tümörleri kesmek için en çok bipolar enerji ve lazer enerjisi tercih edilmektedir.

Tümörlü alanı keserken tümörlü yapı ve tümörün tabanı ayrı parçalar halinde patolojik incelemeye gönderilir. Bu şekilde patoloğunda işini kolaylaştırıp daha doğru bir tanı koyması sağlanır. Mesane içinde tümörlü alanın dışında kırmızı alanlar varsa, o noktalardan da kazıma yapıp, bu parçaları da ayrı patoloji kaplarında incelemeye göndermek gerekir.

Rezektoskop ile kazımalar yapıldıktan sonra rezeke edilen (kazınan) alanlar elektrik veya lazer enerjisi ile koterize edilir. Böylece ameliyat sonrası kanama ihtimali minimalize edilmiş olur.

TUR-T Ameliyatının Komplikasyonları Nelerdir?

TUR-T ameliyatı teknik olarak çok zor olmayan, genellikle güvenli bir işlemdir. Buna karşın her ameliyatta olduğu gibi ameliyat sırasında veya sonrasında yaşanabilecek bazı riskler vardır. Ameliyatınızı yapacak olan üroloji uzmanının bu konuda tecrübeli olması ve kullanılan aletlerin sorunsuz çalışması, işlemin bipolar enerji veya lazer ile yapılması ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyon riskini minimalize eder.

TUR-T ameliyatlarında;

  • Anesteziye bağlı komplikasyonlar
  • İdrar yolu enfeksiyonu
  • Uzun süren mesane kanaması
  • Mesanenin yırtılması veya delinmesi
  • İdrar yollarında (üretra) darlık gelişmesi

görülebilir.

İyileşme Süresi

Ameliyatın sonunda idrar torbanıza üç yollu bir sonda takılır.  Sondanın bir yolundan idrar torbasının içine serum sıvısı gönderilirken, sondanın diğer bir kanalından idrar torbasının içindeki idrar dışarı alınır. Böylece ameliyat sonunda kesilen yerlerden sızan kanların idrar torbası içinde kan pıhtısı oluşturması engellenir.

Ameliyattan 4 saat sonra sıvı alımına, 6 saat sonra yemek yemeğe başlayabilirsiniz. Ameliyattan 6 saat sonra, ayağa kalkıp hareketlenmeye başlayın.

Mesane tümör biyopsisi veya TUR-T yapılan kişide mesane kanserinden kuvvetle şüpheleniliyorsa ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde sondadan mesaneye kemoterapi ile yıkama yapılır. Mesane içine verilen bu kemoterapi mesane kanserinin tekrarlama riskini azaltır.

Sonda genellikle ameliyattan 1 gün sonra çıkarılır. Eğer mesane içinde kesilen alanlar fazlaysa veya derin kazımalar yapılmışsa sondanın çekilme süresi 3 güne kadar uzayabilir.

Hastalar genellikle hastanede 1 gün kalırlar. Eğer hastanın kanaması durmamışsa, hastane kalış süresi ve sondanın çıkarılış zamanı uzayabilir.

Ameliyattan sonra hastanın idrarı bir süre kanlı gelebilir. Hastalar sonda çekildikten sonra sık sık tuvalete gidebilir. Ameliyat sonrası hastaların bol sıvı alması mesane içinde pıhtı oluşmaması ve enfeksiyon gelişmemesi açısından önemlidir.

Evinize döndükten sonra 2-3 gün içinde günlük hayatınıza, işinize dönebilirsiniz.

TUR-T Ameliyatı Sonrası Tedavi Süreci

Mesane kanserlerinde tümörler genellikle tekrar oluşur. Bu yüzden mesane kanseri olan hastalar sık aralıklarla sistoskopik kontrollerle takip edilir. Eğer mesanedeki kanser tekrarlarsa, bu kanserin erken dönemde yine TUR-T veya mesane tümör rezeksiyonu ile tedavisi önemlidir. 

Mesane kanserlerinin tekrarını engellemek ve kanserin daha derin dokulara ulaşmasını önlemek için ameliyattan sonra düzenli aralıklarla mesane içine kemoterapi ilaçları veya BCG (verem mikrobu) verilir.

Tekrarlayan tümörler erken dönemde tespit edildiğinde tedavisi daha kolaydır, sonuçları yüz güldürücüdür. Bu yüzden TUR-T yapılan hastalar 3 ayda bir sistoskopi yapılarak kontrol edilir.

TUR-T ameliyatı bir hastaya birden çok kez yapılabilir. Tekrarlayan TUR-T ameliyatları hastaya herhangi bir ek risk getirmez.

Eğer TUR-T ile mesane tümörü rezeksiyonu sonucu patoloji kasları tutan (invaze eden) bir tümör olarak gelirse, o zaman hastaya

  • Mesane alınma ameliyatı (Radikal sistektomi)
  • Kemoterapi
  • Radyoterapi

önerilebilir.

Yorumlar ve Sorular