0530 100 90 85
Robotik Cerrahi Ameliyat Fiyatları

Robotik cerrahi ameliyat fiyatları uygulamanın yapılacağı hastane imkanları ve hekimin bilgi birikimine göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Robotik cerrahi, doktor ve hastaya sağlamış olduğu ayrıcalıklarıyla ön plana çıkan bir teknolojidir. Robotik cerrahi tüm dünyada tercih edilen ve özellikle kanserle mücadelede kullanılan en başarılı yöntemlerdendir.

Robotik Cerrahi Ameliyat Fiyatları

Ülkemizde robotik cerrahi uygulaması için kullanılan robotik sistemin adı da Vinci’dir. Ve yalnızca tek firmaya ait olan bir sistem kullanılmasından dolayı robotik cerrahi fiyatları USD üzerinden ücretlendirilmektedir. Robotik cerrahi ile ameliyat fiyatları hesaplanırken cerrahi ve hastane masraflarının yanı sıra kullanılan bu robotik cerrahi sisteminin yatırımı, sistemin yıllık bakımı ve robotik kolların ücretleri de eklenmektedir.

Ürolojik kanser tedavisinde kullanılan robotik cerrahi ameliyat fiyatları belirlenirken kanserin evresi, tümörün hangi organlara bulaşmış olduğu gibi etmenler de büyük etki göstermektedir.

Robotik Cerrahi ile Yapılan Ürolojik Ameliyat Fiyatları

Robotik cerrahi ülkemizde birçok alanda tercih edilen bir yöntemdir. Bu yöntem ürolojik hastalıkların tedavisinde de sıklıkla tercih edilmektedir ve yüksek başarı oranları sunmaktadır. Robotik cerrahi ile yapılan ürolojik ameliyat fıyatlarına aşşağıdan ulaşabilirsiniz.

Robotik Cerrahi Böbrek Kanseri Ameliyatı Fiyatları

Robotik cerrahi böbrek kanseri ameliyatı fiyatı belirlenirken bir çok unsur göz önünde bulunur. Açık cerrahiye göre ameliyatınızda büyük kesikler mevcut olmayacaktır.  Kamera cerrahın kontrolünde olduğu için derin ve dar bölgelere müdahale şansı daha yüksektir. Bu sebeple robotik cerrahi böbrek kanseri ameliyatı fiyatı yüksek olmasına karşılık robotik cerrahi ile yapılan ameliyatlarda daha az komplikasyon gözlemlenmiştir.

Böbrek kanseri tedavisinde robotik cerrahi sık tercih edilen yöntemlerdendir. Yüksek başarı sağlayan robotik cerrahi böbrek kanseri ameliyat fiyatı belirlenirken hastanın kanserin hangi evresinde olduğu, kanserin diğer organlara yayılma durumu ve ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrahın deneyimi, bilgi birikimi ve gerekli olan müdahale için insiyatifleri büyük etki göstermektedir.

Robotik cerrahi ile böbrek kanseri ameliyat fiyatları hususunda daha kesin bilgiye ulaşmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Robotik Cerrahi Prostat Kanseri Ameliyatı Fiyatları

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyat fiyatları belirlenmesinde, prostat kanserinin hangi tipte olduğu önem arz etmektedir. Cinsel fonksiyonların devamı için bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağı, kanserin farklı organlara sıçramış olma ihtimali, biyopsi sonuçları gibi daha birçok etmende robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı fiyatlarında önemli rol oynamaktadır.

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyat fiyatları hakkında en net bilgilere uzman hekimimizle görüşerek ulaşabilirsiniz. Uzman hekimimizle görüşmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Robotik Cerrahi Mesane Kanseri Ameliyatı Fiyatları

Mesane kanseri tedavisinde robotik cerrahi sık tercih edilen yöntemlerdendir. Yüksek başarı sağlayan robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı fiyatı belirlenirken, hastanın kanserin hangi evresinde olduğu, kanserin diğer organlara yayılma durumu ve ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrahın deneyimi, bilgi birikimi ve gerekli olan müdahale için insiyatifleri büyük etki göstermektedir.

Robotik cerrahi ile mesane kanseri ameliyatı fiyatı hususunda daha kesin bilgiye ulaşmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Robotik Cerrahi Testis Kanseri Ameliyatı Fiyatları

Robotik cerrahi ile testis kanseri ameliyat fiyatları belirlenmesinde, testis kanserinin hangi tipte olduğu önem arz etmektedir. Cinsel fonksiyonların devamı için sinir koruma uygulamasının yapılıp yapılmayacağı, kanserin farklı organlara sıçramış olma ihtimali, biyopsi sonuçları gibi daha birçok etmende robotik cerrahi ile testis kanseri ameliyatı fiyatlarında önemli rol oynamaktadır.

Robotik cerrahi ile testis kanseri ameliyat fiyatları hakkında en net bilgilere uzman hekimimizle görüşerek ulaşabilirsiniz. Uzman hekimimizle görüşmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.