0530 100 90 85

İyi Huylu Prostat Tedavisinde

ThuLEP ve HoLEP Tekniği

Thulium (ThuLEP) Lazer ile Prostat Ameliyatı

Sürekli enerji kaynağı kullanılarak uygulanan ThuLEP tekniği sayesinde prostat dokusu istendiği gibi şekillendirilebilmektedir.

HoLEP Ameliyatı Yöntemi ile Prostat Tedavisi

HoLEP yöntemi ile prostat büyümesi tedavisinde yüksek başarı oranı yakalanmaktadır.

Kanseri Birlikte Yenelim

Prof. Dr. Murat Binbay’ın uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış/kabul edilmiş 100’den fazla makalesi, 10 tane kitap bölümü vardır. Yaptığı çalışmalara uluslararası alanda 1500’e yakın atıf yapılmıştır. Dünyanın en önemli uluslararası üroloji toplantılarına konuşmacı, moderatör ve panelist olarak 62 kez davet edilmiştir. 2007 ve 2010 yıllarında Avrupa Üroloji Derneği Güneydoğu Avrupa Toplantıları’nda, en iyi poster sunumu dalında bir kez birincilik ve bir kez de üçüncülük ödülü almıştır.

 • 3000+ Ürolojik
  Kanser Cerrahisi
 • 2500+ Robotik ve
  Laparoskopik Cerrahi
 • Her Zaman Aynı
  Ekip ile Ameliyat
 • Baştan Sona Ameliyatı
  Kendisi Yapar
 • Sağlık 4.0 Sorumlusu

  Digit4Turkey Derneği'nde

 • Bölüm Yazarı

  Smiths’ Endourology 2019

 • Ameliyat Öncesi & Sonrası
  Hastaları Kendisi
  Görür ve Takip Eder
 • 2019 İstanbul En İyi Üroloji Uzmanı
murat binbay kimdir
murat binbay
0+
Bilimsel Yayın
0+
Tv Programı
0+
Video

Prof. Dr. Murat Binbay; böbrek kanseri , prostat kanseri , mesane kanseri , testis kanseri ve böbrek taşı tedavisinde robotik cerrahi ve laparoskopik cerrahi uygulamalarında başarılı operasyonlara imza atmıştır. HoLEP ve ThuLEP ameliyatları ile prostat kaynaklı hastalıkların tedavisinde yüksek iyileşme oranları yakalamaktadır.

Ayrıca robotik cerrahi minimal invaziv cerrahiyi mümkün kılar. Minimal invaziv cerrahi; daha az enfeksiyon ve daha az komplikasyon, daha az ağrı, minimum kan kaybı, hızlı iyileşme ve çok küçük ameliyat izleri gibi avantajlar sağlar.

Dr. Binbay, robotik cerrahi teknolojisini uluslararası sertifikalı bir uzman olarak kullanmaktadır. Üriner sistem kanserlerinde tanı, tedavi ve sağlıklı yaşam üzerine bilgi birikimi ve tecrübesini kendi web sitesi muratbinbay.com’da paylaşmaktadır.

Binbay, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde çağımızın en güncel tedavi yöntemleri olan HoLEP ameliyatı ve ThuLEP ameliyatı konusunda tecrübeye sahiptir. Prostat büyümesinin lazerle tedavisi ve tedavi sonrası takip süreçlerinde hastaları ile birebir ilgilenmeye özen gösterir.

Prof. Dr. Murat Binbay; 600’ün üzerinde robotik cerrahi ile üroloji-onkoloji ameliyatı, laparoskopik cerrahi ile 2000’in üzerinde üroloji ameliyatı, BPH cerrahisi için 70’den fazla ThuLEP/HoLEP ameliyatı, böbrek taşı tedavisi için 1000’den fazla perkütan nefrolitotomi ve 800’ün üzerinde üreteroskopi operasyonu gerçekleştirmiştir.

Uluslararası dergilerde yayınlanmış 70’den fazla makalesine 1500’ün üzerinde atıf yapılmıştır. ABD, Belçika ve Mısır’da çeşitli üniversitelerde eğitimlere katılarak üriner sistem taş hastalığı (endoüroloji), laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi alanındaki birikimlerini uzman seviyesine çıkarmıştır.

Uluslararası sempozyumlara ve eğitim seminerlerine konuşmacı olarak katılan Murat Binbay, şu ana kadar 50’den fazla üroloji uzmanına hocalık yapmıştır. Prof. Dr. Murat Binbay, İstanbul’da Memoral Şişli Hastanesi’nde üroloji uzmanı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Binbay, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik çalışmalarına devam ediyor.