ak
Prof. Dr. Murat Binbay'ı Instagram'da Takip Edin, Güncel İçerikleri Kaçırmayın!
Instagram'da takip et.
Güncel İçerikleri Kaçırma!
Takip Et
0530 100 90 85

Böbrek kisti nedir? Nasıl oluşur sizlere bundan bahsedeceğim. Böbrek kistleri böbreklerde yüzey tabakası zayıflaması sonucu kesecikler oluşması ile başlar. Bu keseler daha sonra idrar ile dolar ve bir kist halini alır.

Böbrek Kisti Nedir?

Böbreğin herhangi bir yerinde oluşan içi sıvı dolu keseciklere böbrek kisti adı verilir.

Basit Böbrek Kisti Nasıl Oluşur?

Basit böbrek kistlerinin oluşma nedeni; böbrek yüzey tabakası zayıflaması sonucu böbrek içinde kesecikler oluşur ve, bu kese daha sonra idrar ile dolar ve bir kist halini alır.

Böbrek Kisti Kimlerde Görülür?

Yaş ilerledikçe böbreklerde kist oluşma ihtimali artar (ancak her yaşta görülebilir). Erkeklerde daha sıktır. 50 yaşın üzerinde tüm insanların nerdeyse yarısında böbreklerde bir ve ya birden fazla basit kist vardır.
Yüksek tansiyonu olanlarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda böbrek kisti oluşumu görülme ihtimali daha fazladır. Bunların dışında ailesel bazı hastalıklarda her iki böbrekte çok sayıda kistler olabilir ve bunlar böbrek yetmezliğine yol açabilir.

Böbrek Kistlerinin Nasıl Tipleri Vardır?

Böbrek kistleri kanserleşme olasılıklarına göre 4 ana gruba ayrılmaktadır. Bu ayrılma Bosniak sınıflaması adı verilen sisteme göre yapılmaktadır. Bunun dışında polikistik böbrek hastalıklarında ve hayvanlarla yakın temasta olanlarda görülen hidatik kistler vardır.

Böbrek Kistleri Nasıl Şikayetlere Neden Olur?

Böbrek kistleri genelde hastalarda herhangi bir şikayete neden olmaz. Nadiren büyük kistlerin çevre dokulara basısına bağlı yan ağrısı veya sırt ağrısı görülebilir.

Yine kistlerin sindirim sistemine basısı hastalarda bulantı, kusma, mide – barsaklarla ilgili rahatsızlık belirtilerine neden olabilir (Yanma, ekşime, karı ağrısı, hazımsızlık, kabızlık vb). Kistlerde enfeksiyon olursa; etkilenen böbrek tarafında şiddetli yan ağrısı, ateş, halsizlik, bulantı, kusmaya yol açabilir.

Böbrek Kisti Nedir?  Nasıl Tanı Konulur?

Böbrek kisti tanısı, Ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans (MRG) gibi radyolojik yöntemlerle konur. Böbrek kistleri sıklıkla bir başka hastalık araştırılırken ortaya çıkar. Böbrek kistlerinin kanserden ayrımı tecrübeli bir ekip tarafından yapılan bilgisayarlı tomogra­fi ve MR gibi incelemeler ile mümkün olur.

Belirtiler ve Yol Açabileceği Problemler

Basit böbrek kistleri kanserleşmez, kistler çok büyüyerek ağrı ve bası semptomları yapabilirler. Kistler ağrı ve bası semptomları yapmıyorsa cerrahi müdahaleye gerek duyulmaz. Kistler bası semptomları yaparsa cerrahi olarak kistin dekortikasyonu (Kist duvarının alınarak kistin boşaltılması) uygun olur.

Kistler ultrasonografi altında kist sıvıları boşaltılıp, kist içi boşluğa alkol vb maddeler enjekte edilerek tekrarlaması engellenmeye çalışılmaktadır. Fakat günümüzde ideal yaklaşım laparaskopik kist eksizyonu işleminin uygulanmasıdır. Laporoskopik böbrek ameliyatları günümüzde yaygın olan böbrek ameliyatları arasındadır.

Böbrek Kisti Böbrek Kanserinin Belirtisi Midir?

Böbrekte saptanan kistlerin, böbrek kanse­rinin kendini gösterme biçimlerinden biri­si olduğu bilinmektedir. Böbreğin doğuş­tan kistik hastalıkları ise kendilerine özgü isimlerle anılmaktadırlar ve daha nadir ola­rak görülmektedir. Bunlarda tanı basit kistlerdeki gibi rastlantısal olmamaktadır.

Do­ğuştan kistler; çeşitli yaşlarda ve farklı bul­gularla kendilerini gösterebilmektedirler. Doğuştan olan kistlerin ailesel geçiş (genetik yatkınlık) göster­diği bilinmektedir.

Genel olarak basit kist­lerin zararsız ve en yaygın böbrek kisti tipi olduğu doğuştan olanların ise genellikle zararlı ve eşlik eden hastalıklara bağlı bir takım riskler taşıdığı söylenebilir.

Böbrek kistlerinin bir kısmında kanserleşme riski vardır. Burada kistik sınıflandırılması önemlidir. Bu kist sınıflamasına Bosniak sınıflaması adı verilir.

  • Tip I: Kist duvarı keskin sınırlı, düzgün ve incedir. Kist içerisinde odacıklar yoktur. Kanserleşme riski yoktur.
  • Tip II: Kist içerisinde küçük odacıklar oluşturan septalar vardır . Kist duvarları ince, küçük küçük kalsifikasyonlar (kireçlenmeler) mevcuttur. Kanserleşme riski yoktur.
  • Tip III: Kisti içi yaygın kalsifikasyonlar veya kalın septalar vardır. Kanserleşme riski vardır. Tespit edildiğinde ameliyatla alınması gerekir.
  • Tip IV: Kist içi tümör (kanser?) varlığı söz konusudur. Cerrahi olarak çıkartılması gerekir.

Günümüzde radyolojik tetkiklerin kullanımın yaygınlaşması ve insanların belli aralıklarla tetkiklerini yaptırarak sağlık problemi varlığını araştırmaları böbrek kistlerinin daha sık tespit edilmesine yol açmıştır.

Böbrek Kistlerinin Tedavisi ve Takibi

Basit kistler, zararsız ve en yaygın kist türüdür. Genellikle hiçbir belirtisi yok­tur ve tedavi de gerektirmez. Yaş ilerledikçe basit kistlerin görülme sıklığı artar. Bunla­rın izlenmesi yeterlidir. Çok büyüdükleri takdirde yol açacakları basıya bağlı bulgu ve belirtiler nedeniyle tedavileri gerekebi­lir. Hastaların böbreğe yakın diğer organında da kist izlenmesi tavsiye edilebilir. Örneğin, böbreğinde kist olanların karaciğerinde kist oluşumuna da rastlanabilir.

Bu tedaviler:

  • Delme kist boşaltımı ardından alkol ile temizleme: Ultrasonografi eşliğinde iğne ile boşaltılarak içerisine tekrar oluşmasını engelleyecek bir takım İlaçların verilmesi
  • Kistin cerrahi olarak alınması: büyük ve semptomatik(bulgu veren) kiste cerrahi tedavi gerekebilir, laparaskopik olarak nitelendirilen cilde birkaç küçük kesi atılarak bir takım özel aletler ve video kamera rehberliğinde kistin böbrekten alınması işlemidir.

Sürecin ve Hastanın Takibi

Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığından şikayeti olanlarda (doğuştan kistlerde) yakın akrabalar kist yö­nünden taranmalı ve ailesel özellik göste­ren bazı kistlerde yakın akraba evliliği önlenmelidir. Doğuştan kistlerin taşıdıkları riskler nedeniyle yakın takibi ve tedavisi gerekmektedir.

Bu tedavi ve takip süreci hastalığın ciddiyetine ve eşlik eden diğer sistem bulgu ve belirtilerine göre belirle­nir. Kistin kanser özelliği taşıdığı saptanır­sa cerrahi olarak çıkarılması şarttır. Kistin büyüklüğü ve yerine göre cerrahinin şekli belirlenir

Edinsel olan basit böbrek kistleri te­davi gerektirirse çoğunlukla sonuçlan ba­şarılıdır. Küçük bir olasılıkla tekrar kist oluşma riski mevcuttur.

Kanser saptanan kistlerde hastalığın seyri yapılan tedavi ve takiplerindeki sonuçlara göre değerlendirilir. Bunlar tedavide geç kalınırsa hayatı tehdit edebilen kistlerdir.


Sosyal Medyada Paylaş