0530 100 90 85
Varikosel Nedir?

Varikosel nedir? Varikosel, testislerden kanı taşıyan toplar damarlarda bulunan kanın geri kaçışını engelleyen kapakçıkların hasarlanması sonucu, kanın testis toplardamarlarında birikmesi sonucu damarlarda genişleme meydana gelmesidir. Testislerde biriken kan nedeniyle testislerde ısı artmakta ve biriken zararlı maddeler nedeniyle  erkek üreme hücrelerinde hasara neden olabilmektedir. Bunların neticesinde erkekte kısırlığa sebep olabilmektedir.

Varikosel Nedir? Ne Sıklıkla Görülür?

Hastalık normal sağlıklı erkeklerde de görülebilir. Tüm erkeklerin yaklaşık %15'i ve sperm değeri bozuk olan erkeklerin yaklaşık %30’unda unda görülür.

Hangi Şikayetlere Neden Olur?

Ağrı, rahatsızlık hissi, testis torbasında (skrotum) kıvrımlı damarların hissedilmesi gibi şikayetlere neden olabilir. Herhangi bir şikayeti olmayan kısırlık nedeniyle araştırılan hastalarda da varikosel saptanabilir.

Varikosel Ne Tip Sorunlara Neden Olabilir?

 • Ağrı ve rahatsızlık hissine neden olabilir.
 • Testis büyüme ve gelişmesi zarar görebilir.
 • Erkek kısırlığı meydana gelebilir.
 • Erkek cinsiyet hormonları azalabilir

Varikosel Tanısı Nasıl Konur?

Tanı üroloji uzmanı tarafından yapılan elle muayene ile konur. Tanı konduktan sonra doppler ultrason görüntüleme yöntemi ile tanı doğrulanmalıdır.

Hangi Hastalara Ameliyat Önerilmeli?

 • Çocuk sahibi olamayan; elle muayene ile teşhis konulan ve sperm değerleri bozulmuş hastalara ameliyat önerilmeli
 • Elle muayene ile teşhis konulan sperm değerleri bozulmuş çocuk düşünmeyen ancak çocuk sahibi olma potansiyeli olan hastalara ameliyat önerilmeli
 • Çocuk ve ergen hastalarda; varikosel nedeniyle testis küçülmüşse veya her iki testiste elle muayene ile teşhis mevcutsa ameliyat önerilmelidir.

Hangi Hastalara Ameliyat Önerilmemeli?

 • Elle muayene ile saptanmayan ancak doppler ultrason ile saptanan varikosel için ameliyat önerilmemektedir.
 • Sperm değerleri normal olan hastalara ameliyat önerilmemektedir.
 • Çocuk hastalar hariç ağrı, rahatsızlık hissi gibi durumlarda sperm değerleri normal olan hastalara kliniğimizde varikosel ameliyatı önerilmemektedir.

Varikosel Tedavisi Nasıl Yapılır?

Cerrahi olarak veya radyolojik olarak aşırı genişlemiş toplar damarların bağlanmasını amaçlayan çok sayıda yöntem mevcuttur. Cerrahi olarak kasık bölgesinden girilerek testis toplardamarları çıplak gözle (klasik yöntem) veya mikroskop yardımıyla büyütülerek (mikrocerrahi yöntemi) bağlanabilir.

Bunun haricinde laparoskopik ameliyatta yapılabilmektedir. Bu yöntemler arasında en etkili, en az tekrarlama riski ve en az istenmeyen etkiye neden olan yöntem mikrocerrahi yöntemidir.

Ameliyat tekniğinden bağımsız olarak tedavi başarısı cerrahın deneyimine de bağlıdır. Kliniğimizde ameliyatlar doğru hastalara mikrocerrahi yöntemi ile başarıyla uygulanmaktadır.

Cerrahi Tedavi Başarısı: %90

Sperm değerlerinin düzelmesi ve çoğu hastada çocuk sahibi olmayı sağladığı için uygun hastalara cerrahi tedavi önerilmelidir.

Ameliyat Sonrası Hangi İstenmeyen Durumlar Oluşabilir?

 • Nadiren testis torbasında şişlik oluşabilir.
 • Çok nadiren testis atardamarının yaralanmasına bağlı testis küçülebilir.
 • Nadiren tekrarlayabilir.
 • Nadiren yara yerinde iltihap oluşabilir.
 • Nadiren sperm testlerindeki düzelme beklenen seviyede olmayabilir.

Varikosel Ameliyatı Sonrası Takip Nasıl Yapılır?

 • Tekrar sperm analizi ilk 1. yıl veya çocuk sahibi olana kadar 3 ay aralıklarla tekrarlanmalı
 • Ameliyata rağmen sperm değerlerinde düzelme olmazsa yardımcı üreme teknikleri (tüp bebek) önerilmeli