0530 100 90 85
Ürolojik Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik cerrahi uygulamasında, ameliyat edilecek olan böbrek, prostat, üreter ile böbreküstü bezi borucuklarının bir tanesinden vücut içine doğrudan yerleştirilen teleskop bulunmaktadır. Teleskop sayesinde karın içinde yer alan organların görüntüsü yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde ekrana yansıtılır. Organın aşağı yukarı 10-15 kat defa büyütülmüş olan görüntüsü ile cerrahi uygulaması gerçekleştirilir. 

Laparoskopi uygulaması, karın içi veya leğen kemiğinde yer alan organların cerrahi yöntemle tedavisinde, geniş ameliyat ensizyonları yerine, birkaç adet ufak delikten doğruca yerleştirilen borucuklardan kameraya bağlı bulunan teleskop sayesinde görüntü alınarak uzun-ince boyutlara sahip olan ameliyat ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilen ameliyat tekniğidir.

Üroloji’de Laparoskopik Cerrahi Kullanımı

Ürolojik cerrahilerde birden fazla alanda laparoskopik yöntemler yaygın bir biçimde uygulanır hale gelmiştir. Yapılan uygulamalar;

  • Böbrek tümörü ameliyatları,
  • Görevini yapmayan böbreğin çıkartılması,
  • Böbrek kisti alınması,
  • Böbrekte UPJ darlığının düzeltilmesi,
  • Böbreküstü bezi için yapılan ameliyatlar,
  • Üreter içerisindeki operasyonlar,
  • Lenf dokularının doğrudan çıkartılması gibi rahatsızlıklarda laparoskopik ameliyat uygulamaları tercih edilmektedir.

Börek kanseri için bu laparoskopik uygulamalar çok uzun zamandır aktif ve başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Açık cerrahiye karşı ciddi bir alternatif meydana getirmiş durumdadır. Büyük böbrek tümörleri ile böbrek damarlarına ana toplardamar alanına invazyon göstermiş ve böbrek tümörleri dışında olan laparoskopik cerrahi uygulanmaktadır.

Bahsi geçen böbrek tümörü cerrahisinde kullanılan standart laparoskopi uygulaması tamamen aletler sayesinde kullanılarak laparoskopiye ek şekilde el yardımlı ile laparoskopi cerrahisi aktif olarak kullanmadığı elini hastanın içerisine sokmasına imkân sağlayan el portu ile el yardımlı olan laparoskopik ameliyat bulunmaktadır. Bu sayede cerrahın eli hastanın içerisinde bulunduğundan laparoskopinin en ciddi dezavantajı kabul edilen bu dokunamama dezavantajı ortadan direkt kalkmaktadır.

Kliniğimizde böbrek tümörlerinde daha çok el yardımlı laparoskopik operasyonlar tercih edilmektedir. El portu normal laparoskopik portlara göre 1 cm’lik bir ensizyon yerine 5-6 cm’lik bir ensizyon yapmayı gerektirmektedir. Ancak yapılan bu ensizyondan daha sonra böbreğin dışarı çıkarılması mümkün olmaktadır.

Standart laparoskopik tipteki yöntemle el kullanılmadan sadece laparoskopik uygulama yöntemi ile veyahutsa robotik yöntemle gerçekleştirilen nefrektomilerde de bu böbrek çıkarılması işleminin akabinde 5-6 cm’lik ensizyon açılarak börek bu kesi içerisinden dışarı çıkartılmaktadır. Hastanın estetik sonuçları, postoperatif ağrı şikâyeti ve bu kesinin iyileşmesi için el yardımlı olarak yapılan yöntemle standart laparoskopik yöntemle içerisinde bir fark bulunmamaktadır.