0530 100 90 85

Üreter taşı ameliyatı idrar yolundaki çeşitli problemleri teşhis ve tedavi etmek için kullanılan bir prosedürdür.

Üreter taşı ameliyatı yapılırken; mesaneye ve üretere küçük bir kapsam (esnek bir teleskop gibi) yerleştirilir. Böylece idrar yolundaki çeşitli problemler teşhis edilir ve tedavi edilir.

Üreteral taşlar için, ürologun üretere bakmasına, taşı bulmasına ve çıkarmasına izin verir. Cerrah küçük bir tel sepeti mesaneden alt üretere uzatır, üreter taşını tutar ve serbest bırakır.

Üreter Taşı Nerede Oluşur?

Üreter taşı, genelde böbreklerin iç tarafında oluşur. Böbrek ile idrar kesesi arasında köprü görevi gören üreter yani idrar kanalına düşen taşlara üreter taşı denir. Nadir görülen bir durum ise direk olarak burada üreter taşının meydana gelmesidir. Bu taşı vücuttan atmak için çeşitli yöntemler bulunur.

Üreter Taşı Ameliyatı Ne Zaman Uygulanır?

Üreteroskopi (üreter taşı ameliyatı) en sık üreter içindeki taşlar için, özellikle mesaneye en yakın taşlar için üreterin alt yarısında kullanılır. Alt üreter taşlarının en sık görülen tedavisidir.

Böbrekteki taşları kırmak için sıklıkla tercih edilen ESWL yöntemi hasta için uygun olmadığında üreteroskopi tercih edilebilir. ESWL uygulaması hamileler, morbid obez olanlar veya kan pıhtılaşma bozukluğu olan hastalar için önerilmez.

Üreter Taşı Ameliyatı Riskleri

Taşlar kanala takılıp kalmadığı müddetçe kendileri düşer. Düşmediği durumlarda ise ameliyat gerektirir.

Bu ameliyatın da her ameliyat gibi birtakım riskleri vardır. O riskler şunlardır;

  • Ameliyatında herhangi bir kesi yapılmadan uygulandığı için genellikle kanama görülmez. Sadece zorlu manipülasyonlar sonrası veya taş kırma sırasında idrar kanallarının yaralandığı durumlarda nadiren kan vermeyi gerektirecek kadar kanama oluşabilir (< % 0,1).
  • Ameliyat sırasında taş böbreğe kaçabilir ve taşın kırılması için ek bir tedavi seansına ihtiyaç duyulabilir (% 8).
  • Ameliyat sonrası hastanın değişen derecelerde ateşi olabilir. Bu ateş idrar yollarında taşın kırılmasına bağlı enfeksiyon gelişebilir (%5). Bu enfeksiyon nadiren hayatı tehdit edebilecek “sepsis” denilen tabloya neden olabilir (<%0.5).
  • Taşın kırılması veya vücuttan çıkarılması sırasında idrar kanallarına (üreter) veya idrar torbasına (mesane) hasar verilebilir. Bu hasarın düzeyine bağlı olarak hastaya açık ameliyat yapmak gerekebilir (< %1). Bu durum genellikle nadiren görülür ve genellikle tecrübesiz cerrahların ellerinde meydana gelir.
  • Bazen idrar kanallarının (üreter) dar olması nedeniyle dar olan kanallara balon ile genişletme yapmak gerekebilir. Hatta bazen balonla genişletme bile yetmeyebilir ve bu durumda hastaya DJ kateter takmak süretiyle hasta ikinci bir seansa ertelenir. Hastaya DJ kateter takmak 15 gün içinde idrar kanallarını genişletecektir.
  • Eğer ameliyat sırasında DJ kateter takılmışsa, bunun ameliyattan 1-2 ay sonra çekilmesi gerekmektedir. Hasta bu kateteri çektirmeyi unutursa bu durum enfeksiyona, kanamaya, yeni taş oluşumuna, idrar şikayetlerine neden olabilir (%5).
  • Takılan DJ katetere bağlı idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrarda kanama ve hatta geçici idrar tutamama şikayeti gelişebilir. (% 10)
  • Ameliyattan sonra hastalarda nadiren idrar kanallarında darlık gelişebilir ve bu durumun tedavisi için ek ameliyatlar gerekebilir (%1).

Girişimden 4 ila 5 saat sonra her şey yolunda gidiyor ise hastanın sondası alınır ve hasta taburcu edilir. Bazen uzun süren vakalardan sonra hasta ameliyattan 18 ila 24 saat sonra hastaneden taburcu edilir.


Sosyal Medyada Paylaş