0530 100 90 85
Thulium Lazer ile Prostat Tedavisi

Prostat, erkeklerde mesane (idrar torbası) çıkışında yer alan içerisinden idrar kanalı geçen ve yaşlanmayla beraber erkeklik hormonu (testosteron) etkisiyle büyümeye açık bir organdır. Prostatın dışını oluşturan kapsül yapısını portakal kabuğuna benzetecek olursak içerisinden idrar akımı sağlanan ve büyümeyle beraber tıkanmaya sebep olan kısım ise portakalın meyve kısmıdır.

Prostat Kanserinde Holmium ve Thulium Tedavisi

Elektrik enerjisi ile iyi huylu prostat büyümesi (BPH) için uygulanan kazıma (rezeksiyon) operasyonlarında uzun süreli idrarda yanma (dizüri), kanama ve hastanede kalış sıklıkla görülebilmekteydi. Ancak günümüzde sıklıkla tercih edilen iki lazer çeşidi Holmium ve Thulium ile prostat boyutu her ne olursa olsun tamamen endoskopik olarak kamera ve lazer yardımıyla idrar kanalından içeri girilerek büyümüş prostat dokusu ortadan kaldırılabilmektedir.

Thulium Lazer Tedavisi

Lazer teknolojisinin sağlık alanındaki cerrahi yöntemlerde kullanımı birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Avrupa ve Amerika Üroloji Derneği önerilerinde de lazer prostat enükleasyonunun her boyutta prostatta güvenle ve başarıyla uygulanabilirliği üzerinde net görüş birliği vardır. Lazer yöntemlerin tarihsel gelişimlerinde literatürde şunu açıkça görmekteyiz ki Holmium lazerden sonra ortaya sunulan Thulium lazerin doku penetrasyon derinliğinin daha az ( Holmium için 0.4 mm, Thulium için ise 0.25 mm) olduğu, dalga boylarının benzer olsa dahi Holmium lazerin atımsal (pulse) enerji ile ani ısı artışı meydana getirdiği ve atımları arası soğuma sağladığı, Thulium lazerde ise sürekli (continuous) enerji ile belirli bir ısıda sabit çalışarak doku ve hücre hasarının daha az olduğu teknik açıdan literatürde açıkça belirtilmiştir.

Holep Cerrahisi

Holmium ile uygulanan cerrahi yöntem HoLEP (Holmium laser enuclation of prostate) yukarıdaki portakal örneğinden bahsedecek olursak, kabuk yani prostat kapsülü ve büyümüş prostat dokusunun arasına girilerek büyümüş dokuların ayrılması, mesane içerisine atılması ve daha sonra morsellatör isimli alet yardımıyla parçalanarak dışarı alınması esasına dayanır.

ThuLEP Cerrahisi

Thulium lazerin kullanıldığı ThuLEP cerrahisinde ise yine benzer şekilde idrar kanalı içerisinden büyümüş prostat dokuları kesilerek prostat kapsülüne kadar idrar kanalı açılır. Genel olarak her iki lazer enerjisi ile gerçekleştirilen cerrahi sonuçları benzer derecede yüz güldürücü olmakla beraber son çalışmalarda lazer enerjilerinin teknik farklılıklarından kaynaklı Thulium ile daha iyi kesme gücü, daha az kanama, daha kısa hastanede kalış ve daha hızlı iyileşme sürelerinden bahsedilmektedir. İdrar kanalında idrar tutmamızı sağlayan sfinkter kas dokusunun da her iki lazer yöntemle yeterince korunabildiği bilinse de Thulium lazer enerjisinin çevre dokuları daha kolay kesmesi bu alanda herhangi zorlanma veya zedelenme riskini daha da aşağıya çekmektedir. Yine geçirilmiş prostat iltihaplarına bağlı prostat dokusunun kapsülden zor ayrılması ve kapsülün hemen ardında prostatı besleyen damarsal yapıların olması cerrahi işlemin tecrübeli ellerde Thulium lazer ile daha kolay uygulanabilirliğini desteklemektedir. Her iki cerrahi yöntemde de ortalama sondalı kalış süresi 1-2 gün olup hastalar ortalama 24 saat kadar kısa bir sürece taburcu olabilmektedir. Cinsel fonksiyonların etkilenmemesi, günlük hayat kalitesini bozan idrar yapma güçlüğünün ortadan kalkması, ek hastalıklar nedeniyle hatta kan sulandırıcı (antikoagülan) tedavi alan hastalarda dahi uygulanabilirliği de diğer başlıca avantajları olarak sıralanabilir.