0530 100 90 85
Testis Kanseri Ameliyatı

Testis kanseri, özellikle genç erkeklerde görülen testisin çeşitli hücrelerinden kaynaklanabilen kötü huylu tümörlerdir. Testis kanseri ameliyatı ile bu hastalıktan kurtulmak mümkündür. Bu kanser 20-40 yaş arası erkeklerde görülen en sık kanser tipidir. Bu yazımızda testis kanseri belirtileri, testis kanseri teşhis yöntemleri ve kanserin cerrahi tedavisi üzerine incelemeler yapacağız.

Testis kanseri tanısı

Testis Kanserinin Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Erken tanı hastalığın tedavisi için çok önemlidir. Bu nedenle genç erkekler kendi kendini muayene etmelidirler. Muayenede şüpheli bir durum saptanırsa üroloji hekimine başvurulmalıdır. Tanıda fizik muayene, görüntüleme ( doppler usg) ve kanda tümör belirteçlerine (hcg, afp, ldh) bakılmaktadır. Şüpheli durumlarda ileri görüntüleme ve nadiren de olsa biyopsi gerekebilmektedir.

  • Testis ultrason testi, ses dalgalarını kullanarak testislerin bir görüntüsü alınır. Ultrason testi, kitlenin katı veya sıvı dolu olup olmadığı gibi bilgiler verir. Ultrason doktorunuza kitlelerin testisin içinde mi yoksa dışında mı olduğunu da gösterir.
  • Kan testleri, kanınızdaki tümör belirteçlerinin seviyelerini belirlemede kullanılır. Tümör belirteçleri, kanınızda bulunan maddelerin seviyelerindeki yükselmeler ile teşhis edilir. Kanınızdaki yüksek tümör belirteci bulunması kanser olduğunuz anlamına gelmez, ancak teşhisinizi belirlemede doktorunuza yardımcı olabilir.
  • Testisin alınması ameliyatı (radikal inguinal orşiektomi) Testisinizdeki kitlenin kanserli olduğu belirlenirse, testisin alınması için cerrahi müdahale tavsiye edilir. Alınan testisiniz, yumrunun kanserli olup olmadığı ve eğer öyleyse hangi kanser türü olduğunu belirlemek için analiz edilecektir.

Testis Kanseri Ameliyatı ve Hastalığın Tedavisi

Testis tümörünün ilk ve en önemli tedavisi vakit kaybetmeden yapılması gereken cerrahi tedavidir. Radikal inguinal orşiektomi adı verilen cerrahi operasyonu ile testis kanseri ameliyatı gerçekleştirilir. Kasık yolundan kesi açılarak testis çıkarılır.

Patoloji sonucuna ve klinik evreleme için yapılan görüntülemelerden sonra hastaya uygun ileri tedavi ve takip protokolleri belirlenir.  patoloji sonucuna göre bazı hastalara lenf nodu çıkarılması, radyoterapi veya kemoterapi gibi tedaviler gerekmektedir. patoloji sonucu çıktıktan sonra gerekli tedavi düzenlemesi ilgili branş hekimleri(medikal onkolog, radyasyon onkologu) ile beraber kararlaştırılır. Takip ve tedavi ilgili uzman hekimlerce yapılır.

Testis Kanseri Ameliyatı Sonrası Çocuk Sahibi Olunabilir Mi?

Testis kanserli hastalarda sperm parametrelerinde genellikle bozukluk saptanır. Özellikle radyoterapi ve kemoterapi alanlarda ise çocuk sahibi olma ihtimali daha da azalır. Üreme çağındaki hastalara testis kanseri ameliyatı öncesi hormon tahlilleri sperm analizi ve sperm dondurma (kriyoprezervasyon) önerilmelidir.