0530 100 90 85

Prostat kanseri en sık görülen kanserlerden biridir. Her hasta için farklı şekilde seyreden prostat kanserinin gelişimi ve yayılımı herkeste aynı şekilde olmaz. Bazı prostat kanserleri çok yavaş ilerleyip, yıllar boyu hiçbir yere sıçrama yapmazken, bazıları ise agresif bir seyir gösterir.

Aktif İzlem

Aktif izlemin mantığı şudur:

 • Cinsel olarak aktif bir erkekte prostata sınırlı agresif olmayan bir kanser varsa, bu kanserin prostat dışına sıçraması yıllar alabilir.
 • Bu yüzden erken dönemde (kanser prostatın içinde) yakalanmış, saldırgan olmayan prostat kanserli hastaları çok yakın takip ederek hastaların cinsel yaşamlarını riske atmamaktır.
 • Bu yakın takip sonucu, kanserin ilerleme gösterdiği düşünülürse, hastayı prostat kanseri daha prostatın dışına çıkmadan ameliyat etmektir.

Hangi Şartlarda Aktif İzlem Uygulanabilir?

Prostat kanseri hastalarında aktif izlemin uygulanabilmesi için bazı durumlar izlenir. Hastaya yapılan bazı testlerin sonuçlarına göre hasta aktif izleme alınır.

 • PSA düzeyi <10 olmalıdır
 • Biyopside kanser Gleason skoru 3+3=6 olmalıdır
 • Sistematik prostat biyopsisi yapılmış olan kişilerde alınmış 12 parçanın 3’ten azında kanser hücrelerine rastlanılmış olması lazım
 • Kanser açısından (+) gelen örneklerde, kanser yüzdesi 50’nin altında olmalıdır.

Bir hastayı aktif izleme almak için, hastanın aktif cinsel yaşamı ve agresif olmayan, prostata sınırlı bir prostat kanserinin olması gerekir.

Agresif prostat kanserli, kanser yükü çok fazla olan prostat kanserli erkeklere aktif izlem yapılamaz.

Prostat Kanserli Hastaya Aktif İzlem Nasıl Yapılır?

 • Her 6 ayda bir kan PSA seviyeleri kontrol edilir.
 • Yılda bir ürolojik muayene ile prostat kontrolü yapılır.
 • Yılda bir prostata multiparametrik prostat MR’ ı yapılır.
 • 2 yılda bir MR füzyon prostat biyopsisi yapılır.
 • Eğer PSA seviyesinde yükselme olursa veya MR’da yeni lezyonlar ortaya çıkarsa, 2 yılı beklemeden hastaya hemen prostat biyopsisi yapmak gerekir.

Aktif İzlem Sonuçları Güvenilir Midir?

 • Aktif izlem stratejisinde hastaların tedaviye uyumu, hastanın doktoruyla devamlı kontak halinde olması, kontrolleri aksatmaması önemlidir.
 • Aktif tedavi seçenekleriyle karşılaştırıldığında 10 yıllık prostat kanserinden ölüm oranları benzerdir.
 • Aktif izlem yapılan hastalarda metastaz riski biraz daha yüksektir.
 • Aktif izlem yapılan her 3 hastadan birinde birinci yıl sonunda, kanser ilerleme eğiliminde olduğu için ameliyat veya ışın tedavisi yapmak gerekir.

Prof. Dr. Murat Binbay’ın Önerileri

 • Biyopside alınan parçaları ikinci görüş alarak deneyimli bir üropatoloğa tekrar yorumlatın.
 • Prostat biyopsinizin MR kontrollü yapılıp yapılmadığı çok önemlidir. Eğer prostat biyopsiniz MR füzyon biyopsi şeklinde yapılmadıysa biyopsinizi MR füzyon biyopsi şeklinde tekrarlayın.
 • Doktorunuzla konuşun, parmakla muayenede prostatta ele gelen bir sertlik olmaması lazım.
 • Alınmış olan prostat biyopsi parçalarını yeni çıkan genetik testler ile çalıştırın. Bu genetik testler kanserinizi agresif bulursa kanserinizi tedavi ettirin.
 • Her şey size aktif izlem yapmaya uygun olsa da, 10 hastadan 1’i kanseri takip etme stresiyle başa çıkamaz, çok tedirgin olur ve psikolojisi bozulur. Kendinizde tedirginlik hissediyorsanız, aktif izleme karar vermeden önce mutlaka psikiyatrist görüşü alın.

Sosyal Medyada Paylaş