0530 100 90 85
Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Prostat Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Prostat erkeklerin üreme organının bir parçasıdır ve meninin sıvı kısmını üretme işlevini üstlenir. Yaş ilerledikçe bu bezde bir takım sorunlar açığa çıkabilir. Bu sorunlar bazı durumlarda ameliyat edilerek tedavi edilebilir. Prostat ameliyatı için iki çeşit ameliyat şekli vardır. Bunlardan biri açık prostat ameliyatı diğeri ise kapalı prostat ameliyatıdır. Peki, erkeklerin sorunu olan prostat kanseri ameliyatı nasıl yapılır ?

Prostat kanseri için ana ameliyat tipi radikal prostatektomidir. Bu operasyonda cerrah, tüm prostat bezini ve seminal veziküller de dahil olmak üzere çevresindeki bazı dokuları çıkarır. Peki bu prostat ameliyatı türleri nasıl olur?

AÇIK PROSTAT AMELİYATI

Açık prostat ameliyatı, geleneksel bir “açık” cerrahi prosedürdür, bu da cerrahın prostat bezine standart bir cerrahi kesi yoluyla erişmesi anlamına gelir. Çoğu hasta için kesi 4 ila 5 inç uzunluğundadır. Açık prostat ameliyatı sırasında hasta kısa sürelerde anestezi altında kalmaktadır. Açık prostatektomi için anestezi uzunluğu 2 ila 3 saattir. Açık prostatektomide hastanın hastanede kalış süresi 1½ ila 2 gündür. Hastaların yaklaşık yüzde 85'i mükemmel idrar kontrolüne kavuşur ve dörtte üçü cinsel gücü korur.

Hastanın göbeğinin altından 10 ila 13 santim arasında bir kesi açılır. Bu kesilerden mesane bölgesine ve prostat bölgesine ulaşılır. Bu ameliyat şeklinde prostat kapsülü yerinde bırakılırken yolu tıkayan dokular parmak aracılığı ile dışarı çıkartılır. Bu işlemin sonrasında hastaya sonda yerleştirilerek hasta ameliyattan çıkartılır. Takılan bu sonda hastada ameliyattan sonra 5 ila 7 gün kalır.

AÇIK PROSTAT AMELİYATI NASIL YAPILIR ?

Açık prostatektomi, genel anestezi altında yapılmaktadır. Cerrah yaklaşık 4 ila 5 inç uzunluğunda tek bir kesi yapar. Çoğunlukla, prostat içindeki ve çevresindeki kritik yapılar kolayca görülebilir. Büyütme gerekiyorsa, cerrah görüşünü geliştirmek için cerrahi büyüteç adı verilen basit bir cihaz kullanabilir.

Prostat bölgesi açığa çıktığında, cerrah prostat bezini idrar kesesinden ve üretradan ayırır. Amaç, kanserli dokuyu ortadan kaldıracak, ancak kritik çevre yapısına - idrar kontinansını kontrol eden kaslara ve erektil fonksiyona izin veren sinire - zarar vermeyi en aza indirecek şekilde doku kaldırmaktır.

Prostat çıkarıldıktan sonra, üretranın rezeke edilen ucu mesanenin boynuna tutturulur. İyileşme sürecinde idrarın boşalmasını sağlamak için bir Foley kateter uygulanmaktadır. Hasta daha sonra anestezi sonrası bakım ünitesine götürülür ve burada anesteziden uyanır.

AÇIK PROSTAT AMELİYATI AVANTAJLARI NELERDİR ?

Her hasta için doğru tedavi yoktur. En iyi cerrahi seçeneği seçmek, hastanın bireysel durumunu her yaklaşımın avantajları ve dezavantajları ile dengeleme meselesidir. Açık prostatektomi, bazı hastalar için önemli olabilecek çeşitli avantajlar sunar.

  • Kanser Kontrolü
  • Daha Az Mesane Boyun Kasılması Riski 
  • Karın Komplikasyonları Riski Yok

AÇIK PROSTAT AMELİYATI SONRASI

Ameliyattan sonra çoğu erkek hastanede bir ila iki gün geçirir. Hastalar genellikle ameliyattan sonraki ilk günlerinde (ameliyat sonrası) intravenöz (IV) ağrı kesici ilaç alırlar, daha sonra ikinci gün ağız ağrısı ilaçlarına geçiş yaparlar. Ağrı kontrol altına alındığında ve bağırsak fonksiyonu geri dönmeye başladığında, hasta taburcu olmaya hazırdır.

Taburcu olduktan sonra hastalar yürüyebilir. Tek kısıtlama, alt karına yorucu fiziksel efor sarf eden herhangi bir şeyden kaçınmaktır. Hastalar duş alabilir, ancak banyo yapmaktan veya yüzmekten kaçınmalıdır.

Çoğu hasta, fiziksel olarak yorucu bir şey içermediği sürece, ameliyattan yaklaşık 3 ila 4 hafta sonra işe geri dönebilir. Ameliyattan sonra yaklaşık 6 hafta boyunca ağır kaldırmalardan kaçınılmalıdır.

KAPALI PROSTAT AMELİYATI

Kapalı prostat ameliyatı (TUR) prosedürü olarak da bilinen prostatın transüretral rezeksiyonu, kanseri tedavi etmek için kullanılan en yaygın ve en eski cerrahi yöntemlerden birisidir. Günümüzde, ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrahın tercihlerine ve hastanenin fiziki şartlarına bağlı olarak birçok klinikte halen uygulanmaktadır. Bu prosedür iki şekilde yapılır; prostat dokusunu çıkarmak için bir neşter veya dokuyu çıkarmak için elektrikli bir tel halkası olan elektro-rezeksiyon kullanan “standart” prosedür.

Kapalı prostat ameliyatı penisten prostat bölgesine ulaşılarak yapılan bir ameliyattır. Bir kamera yardımı ile operasyon yapılan bölgenin görüntüsü monitöre aktarılır. Ameliyat monitörden takip edilir. Yolu tıkayan parçalar bu sefer parçalar halinde çıkarılır. Kapalı prostat ameliyatı yönteminin açık prostat ameliyatı yöntemine göre oldukça fazla avantajı vardır.  Bu avantajlardan ilki takılan sondanın daha kısa bir süre içinde hastadan çıkarılmasıdır.

Açık ameliyattaki 5-7 günlük süre kapalı prostat ameliyatında 2-3 günlük bir süreye düşer. Kapalı prostat ameliyatının bir diğer avantajı hastanın hastaneden erken taburcu olması ve daha çabuk toparlanıp ayaklanmasıdır. Bu sayede operasyonu geçiren hastalar sosyal yaşantılarına daha çabuk dönebilir.

KAPALI PROSTAT AMELİYATI NASIL YAPILIR ?

  • Bu prosedür minimal olarak invaziftir ve işlemden sonra yara bakımı gerektiren gözle görülebilir herhangi bir kesik yoktur. Bu prosedürde hasta minimum bir gece hastanede kalabilir.
  • TURP prosedürü anestezi uygulaması ile başlar. Cildi mümkün olduğunca sterilize etmek için penis ve etrafındaki cilt bir solüsyonla temizlenir. Kasık bölgesi de traş olabilir.
  • Cerrah, üretraya bir sitoskop veya bir rezektoskop sokarak başlar. Cihazda, cerrahın prosedürü görselleştirmesine izin veren bir ışık ve kamera vardır. Kullanılan aletler standart olarak yarım inç çapında ve en az 12 inç uzunluğundadır.
  • Tüp benzeri alet, prostata ulaşana kadar üretranın içerisinden ilerletilir. Prostata ulaşıldığında, cerrah prostatın bölümlerini veya prostat bezinin tümünü çıkarabilir. Bu kesici bir alet veya elektrikli bir tel ile yapılabilir. Elektrik enerjisinin yarattığı bir akım ince bir loop üzerinden geçirilir ve prostata uygulanan bu akım sayesinde prostat, kapalı olarak, küçük parçalar şeklinde idrar yapılan yerden çıkartılır.
  • Ameliyat bölgesi, prostatın herhangi bir parçasını mesaneye itecek olan sulama solüsyonuyla sık sık yıkanır. Bu çözelti enfeksiyonu önleyen veya şişliği en aza indiren katkı maddelerine sahip olabilir.
  • Ameliyat tamamlandığında, aletler çıkarılır ve bir foley kateter mesaneye yerleştirilir. Mesanede bulunan prostat parçaları daha sonra vücuttan idrarla, foley kateter toplama torbasına akıtılır. Ameliyattan hemen sonra idrarda bir miktar kan olabilir ve mesaneden prostat parçalarının çıktığı da not edilebilir.

KAPALI PROSTAT AMELİYATI AVANTAJLARI NELERDİR ?

Bu ameliyatın en önemli avantajı açık cerrahiye göre ağrının ve hastanede kalış süresinin daha az oluşudur. Ancak günümüzde kapalı prostat ameliyatı yöntemi diğer enerji jeneratörlerinin gelişmesi ile beraber popülerliğini yitirmeye başlamıştır.

Bunun en önemli sebebi kapalı prostat ameliyatlarında elektrik enerjisinin dokulara nüfuz etmesini sağlayan özel bir solüsyon kullanılması gerekliğidir. Bu solüsyon eğer bir saatten daha uzun süre kullanılırsa “TUR sendromu” denen ve kandaki elektrolit denen maddelerin hızla ve tehlikeli bir şekilde değişmesine bağlı olarak bilinç kaybı, saçma konuşmalar ve önlem alınmazsa ölüme kadar gidebilen tehlikeler oluşabilmektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki, uygun önlemlerin alınması ve cerrahın yetenek ve tecrübesinin de yeterli olması durumunda kapalı prostat ameliyatı yöntemi hala güvenle uygulanabilen bir yöntemdir.

Her iki prostat ameliyatı sonunda da hasta davranışlarına bir süre için dikkat etmelidir. Ağırlık kaldırmamalıdır. Bol su tüketmelidir. Fiziksel aktivitelerini gerçekleştirirken sağlığını göz önünde bulundurmalıdır. Dar pantolon giyilmekten kaçınılmalıdır. Aşırı yağlı ve baharatlı gıdalar tüketmekten kaçınılmalıdır.