0530 100 90 85
Yapay Mesane (Bağırsaktan Mesane) Yapımı
Ürolojik Laparoskopik Cerrahi