0530 100 90 85
BPH Tedavisi – İyi Huylu Prostat Büyümesi

BPH – Benign Prostatic Hyperplasia – İyi Huylu Prostat Büyümesi olarakta bilinmektedir. BPH tanısı konulan hastalar için en uygun tedaviyi seçmek ve BPH tedavisi sürecini doğru bir şekilde yürütmek oldukça önemlidir.

BPH tedavisi için ilaçlar, minimal invaziv tedaviler ve cerrahi dâhil olmak üzere çok çeşitli tedaviler mevcuttur. BPH tedavisi için size en uygun seçenek çeşitli faktörlerin etkisi ile seçilmektedir. Bu faktörler:

 • Prostatın büyüklüğü
 • Yaş
 • Genel sağlık durumu

BPH varlığına yönelik ortaya çıkan semptomlar tolere edilebilir seviyelerde ise, BPH tedavisi ertelenerek yalnızca semptomları hafifletmeye yönelik bir tedavi süreci izlenebilir. Bazı hastalarda tedavi olmadan da semptomlar hafifleyebilmektedir.

BPH TEDAVİSİ İÇİN SEÇENEKLER NELERDİR?

BPH Tedavisi İlaç Tedavisi

İlaç, hafif ila orta dereceli BPH semptomları için en yaygın tedavi yöntemidir. İlaç tedavisi seçenekleri şunları içerir:

 • Alfa blokerler: Bu ilaçlar prostattaki mesane boynu kaslarını ve kas liflerini gevşeterek idrara çıkmayı kolaylaştırır. Alfuzosin (Uroxatral), doksazosin (Cardura), tamsulosin (Flomax) ve silodosin (Rapaflo) içeren alfa blokerleri, genellikle nispeten küçük prostatlara sahip erkeklerde hızlı çalışır. Yan etkiler baş dönmesi ve spermin penisin ucu yerine geri döndüğü (retrograd boşalma) zararsız bir durumu içerebilir.
 • 5-alfa redüktaz inhibitörleri: Bu ilaçlar, prostat büyümesine neden olan hormonal değişiklikleri önleyerek prostatınızı küçültür. Finasterid (Proscar) ve dutasteride (Avodart) içeren bu ilaçların etkili olması altı ay kadar sürebilir. Yan etkileri retrograd boşalma içerir.
 • Kombinasyon ilaç tedavisi: Doktorunuz tek başına herhangi bir ilaç etkili değilse, alfa bloker ve 5 alfa redüktaz inhibitörü almayı önerebilir.
 • Tadalafil (Cialis): Araştırmalar, erektil disfonksiyonu tedavi etmek için sıklıkla kullanılan bu ilacın prostat büyümesini de tedavi edebileceğini göstermektedir.

Minimal İnvaziv veya Cerrahi Tedavi

Aşağıdaki durumlarda minimal invaziv veya cerrahi tedavi önerilebilir:

 • Belirtileriniz orta ila şiddetli
 • İlaç belirtilerinizi hafifletmedi
 • İdrar yolu tıkanıklığı, mesane taşları, idrarda kan veya böbrek problemleriniz var
 • Kesin tedaviyi tercih edersiniz

Aşağıdaki durumlarda minimal invaziv veya cerrahi tedavi bir seçenek olmayabilir:

 • Tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonu
 • Üretral darlık hastalığı
 • Prostat radyasyon tedavisi ya da idrar yolu ameliyatı öyküsü
 • Parkinson hastalığı veya multipl skleroz gibi nörolojik bir hastalık

Herhangi bir prostat prosedürü türü yan etkilere neden olabilir. Seçtiğiniz prosedüre bağlı olarak, komplikasyonlar şunları içerebilir:

 • Semen, boşalma sırasında penisin içinden dışarı çıkmak yerine mesaneye geri akıyor (retrograd boşalma)
 • İdrar yaparken geçici zorluk
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Kanama
 • Erektil disfonksiyon
 • Çok nadir, mesane kontrolünün kaybı (idrar kaçırma)

Birkaç minimal invaziv veya cerrahi tedavi türü vardır.

 • Prostatın transüretral rezeksiyonu (TURP)
 • Prostatın transüretral insizyonu (TUIP)
 • Transüretral mikrodalga termoterapisi (TUMT)
 • Transüretral iğne ablasyonu (TUNA)
 • Lazer tedavisi
 • Prostatik üretral lift (PUL)
 • Açık veya robot yardımlı prostatektomi